MDT-werking COS

Het COS wordt gesubsidieerd door het Agentschap Opgroeien en wordt erkend als multidisciplinair team (MDT) voor de aanmaak van aanvraagdossiers (A-document) met betrekking tot 'diensten en voorziening' (zorg).

Wij maken een multidisciplinair verslag met de vaardigheden en beperkingen van het kind. In dit verslag wordt gemotiveerd waarom bepaalde begeleiding en/of opvang aangewezen is.

Voor bijkomende informatie contacteer:

Laatste aanpassing: 23 november 2023