Ombudsdienst

De ombudsdienst is een autonome en onafhankelijke dienst waar u terecht kunt met vragen of klachten over de zorg- of dienstverlening van het ziekenhuis. Uw klachten en feedback worden in vertrouwen, onpartijdig en volgens het beroepsgeheim behandeld.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Hebt u klachten of suggesties over de dienst- of zorgverlening? Dan kunt u terecht bij de ombudsdienst.

Wenst u uw tevredenheid te uiten over de zorg- en dienstverlening of de betrokken zorgverleners te bedanken, dan maken wij dit graag voor u aan hen over.

Uw medisch dossier

Via mynexuzhealth hebt u toegang tot uw medisch dossier met gegevens die dateren vanaf 15 augustus 2016.

Wilt u een afschrift van uw medisch dossier? Vul dan het aanvraagformulier in.

Het dossier van uw (minderjarige) kinderen

Lees hier hoe u toegang krijgt tot het dossier van uw kinderen. De leeftijd van uw kind bepaalt de aanvraagprocedure:

  • voor kinderen jonger dan 15 jaar kunt u zelf een aanvraag indienen via de app of website mynexuzhealth,
  • kinderen vanaf 15 jaar moeten u toestemming verlenen en u aanstellen als vertrouwenspersoon.

Inzage in een dossier als vertrouwenspersoon, vertegenwoordiger of bewindvoerder

Als patiënt kan u een volmacht verlenen aan een vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger treedt op indien de patiënt zelf zijn rechten als patiënt niet kan uitoefenen en niet in staat is om beslissingen te nemen over de te verstrekken gezondheidszorgen.

Lees hier hoe u medische rechten van een patiënt kan beoefenen als vertrouwenspersoon, vertegenwoordiger of bewindvoerder.

U vindt de formulieren om een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger aan te wijzen op de website van de federale overheidsdienst. Bezorg ze ingevuld en ondertekend terug aan de ombudsdienst.

Waarvoor kunt u niet bij ons terecht?

Vraag of klacht over uw factuur of afrekening? Neem contact op met medische administratie.

Een medisch ongeval of incident is een onbedoelde gebeurtenis die tot schade bij de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden als gevolg van een medische handeling, een hospitalisatie of een medisch onderzoek.

Een incident melden

Bent u als patiënt betrokken geweest bij een incident, of is er iets gebeurd dat anders had kunnen lopen, dan kan u dit melden via kwaliteitsbeleid@uzleuven.be. Op deze manier helpt u mee om onze zorg nog veiliger te maken.

Voor klachten in verband met een medisch incident of ongeval kunt u terecht bij de juridische dienst: juridische.dienst@uzleuven.be.

Klachten in verband met materiële schade of verlies van persoonlijke voorwerpen, worden onderzocht door de juridische dienst: juridische.dienst@uzleuven.be.

Opgelet! Niet elke melding van materiële schade geeft aanleiding tot een vergoeding. Dit hangt af van de precieze omstandigheden en de mate waarin UZ Leuven aansprakelijk is voor de schade.

U kunt met vragen en bezorgdheden over de bescherming van uw gegevens en met verzoeken tot het uitoefenen van uw rechten of klachten terecht bij het GDPR-team van UZ Leuven.

Contact

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Ombudsdienst
Herestraat 49
3000 Leuven
Laatste aanpassing: 24 mei 2022