Ombudsdienst

De ombudsdienst is een autonome en onafhankelijke dienst waar u terecht kunt met vragen of klachten over de zorg- of dienstverlening van het ziekenhuis. Uw klachten en feedback worden in vertrouwen, onpartijdig en volgens het beroepsgeheim behandeld.

Vraag over uw factuur of afrekening? Neem contact op met medische administratie.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Hebt u klachten of suggesties over de dienst- of zorgverlening? Dan kunt u terecht bij de ombudsdienst.

Ook voor pluimen of bedankingen kan u terecht bij de ombudsdienst. Wij maken deze met plezier over aan de betrokkenen.

Een medisch ongeval of incident is een onbedoelde gebeurtenis die tot schade bij de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden als gevolg van een medische handeling, een hospitalisatie of een medisch onderzoek.

U kunt hierover een 'medische klacht' indienen bij de juridische dienst via juridische.dienst@uzleuven.be of bij de ombudsdienst.

Klachten waarbij u financiële compensatie vraagt, worden onderzocht door de juridische dienst.

Richt u hiervoor rechtstreeks tot de juridische dienst: juridische.dienst@uzleuven.be.

Via mynexuzhealth hebt u toegang tot uw medisch dossier met verslagen die dateren vanaf 15 augustus 2016 of recenter.

Wilt u een afschrift van uw medisch dossier? Vul dan het aanvraagformulier in.

Contact

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Ombudsdienst
Herestraat 49
3000 Leuven
Laatste aanpassing: 21 januari 2020