Afschrift of inzage dossier

Bekijk uw dossier via webtoepassing en app

U kunt uw eigen patiëntendossier online inkijken via de beveiligde webtoepassing mynexuzhealth en de app mynexuzhealth. Inloggen doet u via een mynexuzhealth-codekaart of een e-ID.

Via mynexuzhealth hebt u online inzage in gevalideerde eindverslagen van bijvoorbeeld onderzoeken, radiologische scans, raadplegingen, ziekenhuisopnames, functiemetingen of labresultaten.

Enkel verslagen die zijn opgesteld na 15 augustus 2016 zijn toegankelijk via mynexuzhealth. Voor informatie van voor die datum, volgt u onderstaande stappen om een afschrift van uw dossier op te vragen.

Afschrift (kopie) aanvragen

Als patiënt kunt u een kopie van uw medisch en verpleegkundig dossier opvragen. Vul hiervoor het formulier voor afschrift van uw medisch dossier in.

Formulier voor aanvraag afschrift medisch dossier

Inzage na overlijden

Na overlijden van de patiënt is enkel onrechtstreekse inzage in het patiëntendossier mogelijk via een beroepsbeoefenaar. Gebruik hiervoor het formulier voor inzage in medisch dossier.

Formulier voor inzage na overlijden

Wie gebruikt uw patiëntendossier?

UZ Leuven-medewerkers

Medewerkers van UZ Leuven kunnen uw dossier inkijken, zolang ze direct bij uw behandeling betrokken zijn.

Behandelende zorgverleners in nexuzhealth-ziektenhuizen

UZ Leuven koos voor het beheer van uw gedeeld dossier voor nexuzhealth. Ook andere ziekenhuizen kunnen hetzelfde systeem kiezen. Als u behandeld wordt in een dergelijk nexuzhealth-ziekenhuis, wordt uw patiëntendossier gedeeld met uw zorgverleners in dat ziekenhuis. Omdat het belangrijk is dat uw behandelende arts over de volledige informatie van uw gezondheidstoestand beschikt, kunt u als patiënt niet weigeren dat behandelende zorgverleners van de nexuzhealth-ziekenhuizen toegang hebben tot uw dossier.

De lijst van nexuzhealth-ziekenhuizen groeit nog steeds. U vindt een actuele lijst op de website van nexuzhealth.

Huisarts of doorverwijzende zorgverlener

Dankzij het gebruik van beveiligde webtoepassingen kan ook uw huisarts of doorverwijzende zorgverlener (specialist, klinisch bioloog, tandarts ...) uw nexuzhealth-patiëntendossier raadplegen vanuit zijn praktijk.

Uw huisarts heeft automatisch toegang tot uw nexuzhealth-dossier. Andere doorverwijzers hebben geen automatische toegang tot uw nexuzhealth-dossier.

Via de beveiligde webtoepassing mynexuzhealth kunt u de toegang van huisartsen en andere doorverwijzers zelf beheren.

Wat zijn de voordelen voor u als patiënt?

Dankzij het gedeelde dossier hoeft u in andere ziekenhuizen of bij uw huisarts niet meer te herhalen welke onderzoeken en behandelingen er al werden uitgevoerd. Zo krijgt uw behandelende arts steeds een volledig beeld van uw gezondheidstoestand. Dat komt kwaliteitsvolle zorg ten goede, vermijdt dubbele onderzoeken en maakt doorverwijzingen van het ene nexuzhealth-ziekenhuis naar het andere gemakkelijker.

Wat betekent dit voor uw privacy?

Het gedeelde medisch dossier is streng beveiligd. Alleen zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben rechtmatig toegang tot uw dossier.

Persoonlijke toegang tot uw dossier

Als patiënt kunt u ook toegang krijgen tot uw dossier via www.mynexuzhealth.be of de mynexuzhealth-app.

Meer info vindt u op www.nexuzhealth.be/nl/faq.

eHealth-platform: uw dossier bij andere Belgische zorgverleners

De overheid lanceerde veilige communicatiekanalen waarmee alle zorgverleners die op dat moment bij uw behandeling betrokken zijn, uw medische gegevens kunnen uitwisselen. Via dit platform hebben dus ook zorgverleners die nexuzhealth niet gebruiken, toegang tot uw medische gegevens.

Deze uitwisseling van gezondheidsgegevens gebeurt enkel wanneer u hier eenmalig toestemming voor geeft.

Dit kan via:

Meer info vindt u op www.vlaamspatientenplatform.be

Hoe bepaalt u wie toegang heeft tot uw dossier?

Uw patiëntendossier wordt gebruikt in UZ Leuven en de nexuzhealth-ziekenhuizen, alleen door de behandelende zorgverleners en gedurende de duur van uw behandeling. Dat maakt deel uit van het totaalpakket van onze zorgverlening. U kunt die toegang niet weigeren.

De huisarts heeft automatisch toegang tot uw UZ Leuven/nexuzhealth-dossier. Als u dat niet wilt, moet u het expliciet weigeren.

Hoe?

Andere doorverwijzers hebben geen automatische toegang. Wilt u hen inzage in uw UZ Leuven/nexuzhealth-dossier verlenen, dan moet u daarvoor toestemming geven.

Hoe?

Als u akkoord bent dat UZ Leuven gegevens uit uw dossier ter beschikking stelt van andere zorgverleners in het kader van eHealth, moet u daar eenmalig toestemming voor geven. Ook die zorgverleners hebben alleen toegang tot uw dossier wanneer u op dat moment met hen een behandelrelatie hebt.

Hoe?

U kunt zorgverleners de toegang tot uw dossier ontzeggen. Dit noemen we de ‘uitsluiting’ van een zorgverlener. Lees alles over uitsluitingen op de website van nexuzhealth.

Laatste aanpassing: 12 september 2022