Mynexuzhealth, toegang tot uw medisch dossier in het ziekenhuis

mynexuzhealth web en app

Wat vindt u in mynexuzhealth?

Gebruik de mynexuzhealth-app

Met de mynexuzhealth-app krijgt u nog meer mogelijkheden:

Installeer de app

Toegang tot patiëntendossier

Ja, als ouder kunt u toegang krijgen tot het dossier van uw kind. De werkwijze is verschillend, afhankelijk van de leeftijd van uw kind (jonger of ouder dan 15 jaar). 

 

Het uitoefenen van de rechten van een andere patiënt kan in verschillende rollen:

  • Een vertrouwenspersoon kan zich informeren over de gezondheidstoestand, het patiëntendossier inzien. 
  • Bent u verantwoordelijk voor het maken van medische beslissingen bij een andere patiënt? Hiervoor kan u een vertegenwoordiger of bewindvoerder worden.
  • Ook pleegouders en zorgvolmachthouders kunnen bepaalde rechten over een patiënt beoefenen en/of het medisch dossier inzien.

Enkel de UZ Leuven-medewerkers en zorgverleners in nexuzhealth-ziekenhuizen die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot uw dossier. Ook uw huisarts of doorverwijzende zorgverlener kunt u toegang geven tot uw dossier. 

Lees meer over wie uw dossier gebruikt.

U kunt zelf bepaalde toegangen tot uw dossier verlenen of intrekken. 

Lees meer over hoe u bepaalt wie toegang heeft tot uw dossier.

Laatste aanpassing: 16 mei 2024