Tele- of videoconsultatie

In sommige gevallen wordt een gewone raadpleging vervangen door een video- of teleconsultatie. De raadpleging gebeurt dan via telefoon (teleconsultatie), computer of smartphone (videoconsultatie). Hoe bereidt u zich voor?

Teleconsultatie

Bij een teleconsultatie wordt u door de arts opgebeld op een vooraf afgesproken tijdstip. U hebt hiervoor geen speciale software nodig. 

Zorg voor een rustige omgeving om te bellen zodat u ongestoord kunt luisteren en vragen stellen aan de arts.

Videoconsultatie

Een videoconsultatie is een raadpleging op afstand met uw zorgverlener. De raadpleging gebeurt via de computer of uw smartphone en mynexuzhealth. U hoeft zich niet te verplaatsen naar het ziekenhuis.

Wanneer de arts beslist dat uw raadpleging kan vervangen worden door een videoconsultatie, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Terugbetaling

Net als voor fysieke raadplegingen betaalt u voor een raadpleging vanop afstand een deel van het bedrag zelf (het remgeld):

  • 2 euro voor een telefonische raadpleging
  • 4 euro voor een videoraadpleging
  • 1 euro als u geniet van een verhoogde tegemoetkoming

Terugbetaling van een raadpleging op afstand kan alleen onder de volgende voorwaarden:

  • De raadpleging gebeurt bij een arts bij wie u voordien al op raadpleging ging of bij een arts-specialist naar wie u doorverwezen bent.
  • De raadpleging op afstand kwam er op uw vraag en na een akkoord van de arts.
  • De arts moet tijdens de raadpleging toegang hebben tot uw patiëntendossier.
Laatste aanpassing: 8 april 2024