Klachten of suggesties

Een klacht is een uiting van ongenoegen of ontevredenheid over het zorgproces of de zorgomkadering van het ziekenhuis.

Door wie?

Een klacht kan worden aangemeld door de patiënt zelf of met zijn medeweten ook door zijn familie, vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger.

Anonieme klacht

U kunt uw klacht ook anoniem melden. Anonieme klachten worden louter ter kennisgeving gesignaleerd aan de verantwoordelijken. Uw melding kan zo constructief bijdragen aan de optimalisering van de zorg- en dienstverlening.

Vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger

U kunt u als patiënt laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is iemand die de patiënt zelf kiest om hem bij te staan bij het uitoefenen van bepaalde patiëntenrechten (een familielid, goede vriend, of elke andere persoon die door de patiënt aangewezen wordt).

Indien u zelf niet in staat bent om uw rechten uit te oefenen, kan er een vertegenwoordiger worden aangeduid. Een vertegenwoordiger is de persoon die de patiëntenrechten van de meerderjarige, wilsonbekwame patiënt uitoefent, indien en zolang de patiënt zelf niet in staat is om zijn patiëntenrechten uit te oefenen.

Zowel voor het aanduiden van de vertrouwenspersoon als van de vertegenwoordiger moet u specifieke documenten invullen en aan het ziekenhuis bezorgen. Deze documenten worden opgenomen in uw patiëntendossier en kunt u downloaden op de website van volkgsgezondheid.

Procedure

  1. Sommige klachten komen voort uit een misverstand. U bespreekt uw klacht of probleem best altijd eerst met de betrokken zorgverlener (arts, hoofdverpleegkundige, sociaal werker, ...). Misverstanden kunnen zo vaak worden uitgeklaard en u kunt samen naar een oplossing zoeken.
  2. Lukt het niet om zo tot een oplossing te komen, dan kunt u uw klacht melden bij de ombudsdienst.

Verloop

  • Formuleer uw klacht liefst schriftelijk.
  • De ombudsdienst maakt een dossier van uw klacht.
  • Uw klacht wordt aan de betrokken verantwoordelijken overgemaakt.
  • Er wordt feedback gevraagd of een bemiddelingsgesprek voorgesteld.
  • U ontvangt een antwoord.

Lukt het niet om via bemiddeling tot een oplossing te komen, dan brengen wij u op de hoogte over andere (externe) mogelijkheden voor verdere afhandeling van uw klacht.

Meer informatie

Laatste aanpassing: 19 november 2020