U komt naar UZ Leuven - privacy

Wanneer u naar UZ Leuven komt als bezoeker, als dienstverlener, als deelnemer aan een activiteit … kan het zijn dat wij persoonsgegevens van u verwerken. We regelen de verwerking van gegevens van externe betrokkenen in een apart privacyreglement dat u hier kan vinden.

Samenvatting van het privacyreglement

Het 'Privacyreglement bij verwerking van gegevens van externe betrokkenen' is van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens van de personen die rechtstreeks in contact komen met UZ Leuven. Het gaat dan onder meer over bezoekers van patiënten, professionele bezoekers, dienstverleners, deelnemers aan congressen, studiedagen, opleidingen en (publieke) events binnen UZ Leuven of andere professionele bezoekers, ontvangers van (e-)nieuwsbrieven en sollicitanten.

Doorgaans verwerken we gegevens wanneer u bijvoorbeeld gebruik maakt van de parking of van het wifi-netwerk. Daarnaast gebruiken we bijvoorbeeld ook bewakingscamera’s en op bepaalde afdelingen vaste camera’s voor zorgdoeleinden. Ook als u onze website bezoekt of toegangscodes tot specifieke afdelingen gebruikt verwerken we bepaalde gegevens van u. Afhankelijk van de hoedanigheid waarin u in contact komt met UZ Leuven, worden er mogelijk ook omwille van andere redenen gegevens van u verwerkt. Welke gegevens we verwerken hangt dus af van de hoedanigheid waarin u naar UZ Leuven komt en de diensten of systemen waarvan u gebruik maakt.

Bijkomend aan dit reglement gelden voor patiënten en voor studiedeelnemers afzonderlijke reglementen.
Ook hoe UZ Leuven omgaat met gegevens van haar werknemers, wordt beschreven in een aparte beleidsverklaring. Werknemers kunnen deze beleidsverklaring via intranet consulteren.
 

Volledig privacyreglement

Vragen en klachten

GDPR-team
 • GDPR-team
  U kan met vragen en bezorgdheden over de bescherming van uw gegevens en met verzoeken tot het uitoefenen van uw rechten of klachten terecht bij het GDPR-team van UZ Leuven.

 • Juridische dienst t.a.v. Data Protection Officer (DPO)
  Herestraat 49
  3000 Leuven

 • GBA
  U kan zich ook rechtstreeks wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020