Camerabewaking

UZ Leuven wil een veilige omgeving creëren voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Onze interne bewakingsdienst maakt daarvoor onder andere gebruik van bewakingscamera’s.

De bewakingscamera’s bevinden zich zowel op publiek toegankelijke plaatsen als niet-publiek toegankelijke plaatsen. Het wettelijk pictogram inzake camerabewaking dat zichtbaar aanwezig is, maakt u er attent op dat er gefilmd wordt.

De beelden worden maximaal 30 dagen opgeslagen. De toegang tot en het gebruik van de beelden is beperkt overeenkomstig het recht op privacy en de principes van het gegevensbeschermingsrecht. 

Deze beelden worden overgedragen aan politie indien er zich strafbare feiten of verdachte situaties hebben voorgedaan. Dit op vraag van politie of op eigen initiatief.

Onze interne bewakingsdienst (0419.052.173) is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid. De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot Amlin Insurance SE (Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel). Het polisnummer is 99.053.700.

Vragen of feedback

Regelgeving

  • Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en gebruik van bewakingscamera’s
  • Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (AVG)
  • Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
Laatste aanpassing: 24 februari 2021