Privacyreglement

UZ Leuven hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen die rechtstreeks in contact komen met het ziekenhuis. We lichten u graag toe hoe UZ Leuven omgaat met uw persoonsgegevens wanneer het verantwoordelijk is voor de verwerking.