U neemt deel aan onderzoek in UZ Leuven - privacy

Ook wetenschappelijk onderzoek behoort tot de wettelijke taken van een universitair ziekenhuis, naast patiëntenzorg en opleiding. Het onderzoek dat in UZ Leuven wordt gevoerd omvat zowel basisonderzoek als klinisch onderzoek en omvat zowel onderzoek met het oog op de verdere ontwikkeling van de kennis over ziektes of behandelingen als onderzoek in het kader van het onderwijstraject van artsen, verpleegkundigen, paramedici,… zoals masterproeven en doctoraatsthesissen.

Typisch wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd ofwel op basis van reeds bestaande gegevens die verzameld werden in het kader van uw zorg of een eerdere wetenschappelijke studie (dit noemt men retrospectief onderzoek), ofwel door nieuwe gegevens te verzamelen specifiek met het oog op een bepaalde studie en deze, al dan niet in combinatie met oudere gegevens van de deelnemers, te gebruiken voor het doel van de studie (dit noemt men prospectief onderzoek). Ook kunnen uw gegevens worden verwerkt voor wetenschappelijk onderzoek op menselijk lichaamsmateriaal (zoals bloed, urine, weefsel …).

UZ Leuven hecht ook bij de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek een groot belang aan uw privacy. Er werd daarom een afzonderlijke privacyverklaring uitgewerkt waarin u meer informatie vindt over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan en welke rechten u hebt wanneer uw gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Volledige privacyverklaring

PDF
Volledige privacyverklaring
PDF - 172.82 Kb

Vragen en klachten

Onderzoeksteam
 • Onderzoeksteam

  Bij vragen kan u in eerste instantie het onderzoeksteam contacteren. De gegevens van de hoofdonderzoeker vindt u door in te loggen op de website www.mynexuzhealth.com en in de app mynexuzhealth of, indien van toepassing, op het formulier voor toestemming tot deelname.

 • Ombudsdienst

  Ingeval u ontevreden bent met de manier waarop uw gegevens worden verwerkt of met de antwoorden die u worden gegeven door UZ Leuven in dit verband, kan u terecht bij de ombudsdienst

 • DPO

  Daarnaast kan u ook terecht bij de Data Protection Officer van UZ Leuven

 • Juridische dienst t.a.v. Data Protection Officer (DPO)
  Herestraat 49
  3000 Leuven

 • GBA
  U kan zich ook rechtstreeks wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Laatste aanpassing: 22 juni 2024