Wat doen wij bij het COS?

Het multidisciplinair team brengt de ontwikkeling in kaart bij baby's, peuters en kleuters. Wij geven advies, maar begeleiden of behandelen zelf geen kinderen.

Ontwikkelingsonderzoek

 • In kaart brengen van vaardigheden en beperkingen van het kind op verschillende domeinen (afhankelijk van de vraag)
  • Motorisch
  • Verstandelijk
  • Taal en communicatie
  • Gedrag en spel
  • Zelfredzaamheid
  • Sociaal en emotioneel
  • Visus (Cerebrale Visuele Inperking)
 • Aan de hand van gespecialiseerde onderzoeken door de teamleden.
 • Met nauwe en actieve betrokkenheid van ouders.
 • Verspreid over verschillende halve dagen.
 • Eventueel aangevuld met observatie in vertrouwde omgeving (klas, crèche/onthaalmoeder, thuis).
 • Eventueel in samenwerking met betrokken therapeuten en andere instanties (revalidatiecentrum, CLB, thuisbegeleiding, ...).
 • Het geven van advies aan ouders en hulpverleners.
 • Het COS begeleidt of behandelt zelf geen kinderen.

Eindgesprek

 • Overlopen van onderzoeksresultaten.
 • Bespreken van mogelijkheden tot begeleiding.
 • Bespreekbaar maken van vragen en bedenkingen (ook na consultatie).
 • Eventueel plannen van vervolgonderzoek.
 • Bijstaan bij vragen over verhoogde kinderbijslag, attesten, voorschriften, ...
 • Indien van toepassing, opmaken aanvraagdossier Integrale Jeugdhulp voor hulp en bijstand (MDT-werking).

Verslag

Laatste aanpassing: 23 november 2023