Kinderimmuundeficiënties (KID)

De afdeling kinderimmuundeficiënties (KID) draagt zorg voor kinderen met een primaire stoornis in het immuunsysteem.

Afspraken

Kindergeneeskunde

Over ons

De afdeling kinderimmuundeficiënties (KID) draagt zorg voor kinderen met een primaire stoornis in het immuunsysteem (PID), gaande van het diagnostische proces tot de behandeling en begeleiding.

Een belangrijke klinische taak is om door middel van laagdrempelige consultatie optimale zorg te leveren voor patiënten die leiden aan een afweerstoornis. Dagelijks worden kinderen ontvangen in het dagziekenhuis voor toediening van immuunglobulines. Waar geïndiceerd wordt stamceltransplantatie als behandeling voorgesteld en uitgevoerd binnen het eigen centrum in nauwe samenwerking met de afdeling kinderhemato-oncologie.

De diagnostische mogelijkheden zijn zeer uitgebreid mede dankzij de expertise van de dienst laboratoriumgeneeskunde, het centrum voor menselijke erfelijkheid en dankzij intensieve nationale en internationale samenwerking wat betreft genetische diagnostiek. De multidisciplinaire problematiek van de patiënt met een afweerstoornis wordt verder optimaal benaderd in een totaalzorgsysteem door een nauwe samenwerking met de andere afdelingen van het kinderziekenhuis.

Onze specialisten

Contact

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Kindergeneeskunde
Herestraat 49
3000 Leuven
Laatste aanpassing: 29 april 2024