Kindergeneeskunde

Het kinderziekenhuis streeft kwaliteitsvolle totaalzorg na voor uw kind, van pasgeborene tot en met adolescent. Daarbij is er aandacht voor specifieke noden per leeftijd en voor langdurige opvolging en begeleiding.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Allergie

De afdeling kinderallergologie binnen het kinderziekenhuis is gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen met allergische en aanverwante problemen.

Cardiologie

De afdeling kindercardiologie behandelt hartafwijkingen bij kinderen.

Kinderdiabetes

De afdeling kinderdiabetes richt zich op de diagnose en behandeling van diabetes bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Volwassen met diabetes type 1 worden behandeld in het diabetescentrum.

Endocrinologie

De afdeling kinder-endocrinologie behandelt kinderen en adolescenten met endocrinologische problemen.

Gastro-enterologie

De afdeling kindergastro-enterologie omvat de dagdagelijkse zorg voor patiënten met kindergastro-enterologische en hepatologische aandoeningen.

Hematologie en oncologie

Kinderhematologie en -oncologie omvat de totaalzorg voor kinderen en adolescenten met kanker of een hematologische aandoening.

Immuundeficiënties

De afdeling kinderimmuundeficiënties (KID) draagt zorg voor kinderen met een primaire stoornis in het immuunsysteem.

Metabole ziekten

In het centrum metabole ziekten wordt gezorgd voor kinderen en volwassenen met een metabole ziekte of stofwisselingsziekte.

Nefrologie en orgaantransplantatie

De afdeling kindernefrologie is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met nier- en/of blaasaandoeningen. Naast niertransplantaties worden ook lever- en darmtransplantaties uitgevoerd.

Neurologie

De afdeling kinderneurologie richt zich op de diagnose en behandeling van aandoeningen van hersenen, ruggenmerg, zenuwen en spieren bij kinderen.

Ontwikkelingsstoornissen

Het centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS) onderzoekt baby's, peuters en kleuters met een vermoeden van of een risico op een ontwikkelingsvertraging of -stoornis.

Pneumologie en infectieziekten

De afdeling kinderpneumologie en infectieziekten behandelt kinderen met infecties en pneumologische problemen, waaronder mucovisidose.

Reumatologie en immuun-inflammatoire ziekten

De afdeling kinderreumatologie is gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en opvolging van kinderen met reumatische en autoimmune ziektebeelden.

Urologie

De afdeling kinderurologie behandelt kinderen met urologische ziekten en aandoeningen.

Afspraken

Ontdek het kinderziekenhuis

Wie kom je tegen? Hoe verloopt een afspraak bij de dokter? Wat gebeurt er tijdens een onderzoek? We tonen het je aan de hand van foto's en kindvriendelijke tekstjes.

Ontdek het kinderziekenhuis op kindermaat

Pijn bij kinderen

We doen er alles aan om pijn bij patiënten te voorkomen. Bij kinderen doen we extra inspanningen, om te voorkomen dat ze trauma's oplopen of chronische pijnpatiënt worden op latere leeftijd.

Pijn bij kinderen: wat doen we eraan?

Afdelingen

Richtlijnen bij opname en bezoek

Er zijn specifieke richtlijnen voor bezoek en rooming-in op pediatrische afdelingen.

Bekijk de richtlijnen voor alle afdelingen van de dienst kindergeneeskunde.

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Dienst kindergeneeskunde
Herestraat 49
3000 Leuven
Laatste aanpassing: 26 september 2022