Niercentrum kinderen 1

E 304
In het niercentrum komen kinderen met chronisch nierfalen, die een niervervangende therapie nodig hebben: hemodialyse of peritoneaal dialyse.