Hospitalisatie kinderziekenhuis

Op welke afdelingen kom je terecht en hoe zien die eruit? Mogen je ouders blijven slapen? Wie kom je tegen tijdens je opname? Hoe verloopt een operatie in het kinderziekenhuis? Wat valt er te beleven als je wordt opgenomen?

Afdelingen

Hospitalisatie kinderen 1

De disciplines cardiologie, nefrologie, urologie, metabole ziekten, orgaantransplantatie en algemene zuigelingenzorg zijn ondergebracht op deze hospitalisatie-eenheid van het kinderziekenhuis (leeftijd tussen 0 en 16 jaar).

Hospitalisatie kinderen 2

De disciplines oncologische aandoeningen en stamceltransplantaties zijn ondergebracht op deze hospitalisatie-eenheid van het kinderziekenhuis (leeftijd tussen 0 en 16 jaar).

Hospitalisatie kinderen 3

De disciplines infectieziekten, longziekten en mucoviscidose zijn ondergebracht op deze hospitalisatie-eenheid van het kinderziekenhuis (leeftijd tussen 0 en 16 jaar).

Hospitalisatie kinderen 4

De disciplines gastro-enterologische, hematologische en immunologische aandoeningen zijn ondergebracht op deze hospitalisatie-eenheid van het kinderziekenhuis (van 0 tot en met 16 jaar).

Hospitalisatie kinderen 5

De disciplines neurologie, EEG-monitoring, orthopedie, revalidatie, endocrinologie-diabetes, algemene kindergeneeskunde, liaison kinderpsychiatrie, reumatologie en diverse chirurgie zijn ondergebracht op deze hospitalisatie-eenheid van het kinderziekenhuis (leeftijd tussen 0 en 16 jaar).

Hospitalisatie kinderen 6

De disciplines preferentiële pathologiezonering, kinderneurologie, revalidatie, kinderreumatologie, kinderendocrinologie en diabetes, orthopedie en traumatologie zijn ondergebracht op deze hospitalisatie-eenheid van het kinderziekenhuis (leeftijd tussen 0 en 16 jaar).

Hospitalisatie 33

Op deze afdeling worden baby's opgenomen die te vroeg geboren zijn, of die omwille van een aandoening verdere opvolging en behandeling vragen.

Neonatale intensieve zorg

Op deze afdeling worden baby's opgenomen die te vroeg geboren zijn, of die omwille van een aandoening verdere opvolging en behandeling vragen.

Intensieve zorg 7

Deze afdeling behandelt en verzorgt vooral kritiek zieke kinderen.
Laatste aanpassing: 4 mei 2023