Dagziekenhuis 11

In dit dagziekenhuis komen patiënten van de disciplines maag-, darm- en leverziekten, reumatologie, geriatrie en algemeen interne geneeskunde.

Afspraken

Dagziekenhuis

 • Allergie: huidtesten, medicatie -en voedingsprovocaties
 • Infuus-eenheid
 • Leverdagcentrum
 • Urologie: proefplassers
 • Voorbereiding onderzoeken
Voor wie?
 • Patiënten vanaf 75 jaar (uitgezonderd valkliniek > 65 jaar)
 • Geriatrisch profiel
Doorverwijzing
 • Doorverwijzing kan via de huisarts of een specialist
 • Een voorgaand telefonisch overleg tussen uw huisarts of specialist en een arts- assistent of supervisor van het dagziekenhuis wordt aanbevolen
 • Ongeacht de doorverwijzer wordt er steeds een schriftelijke verwijzing van de huisarts gevraagd
Waarvoor kan u terecht op het geriatrisch dagziekenhuis?
 • Algemene geriatrische oppuntstelling (medisch, functioneel, cognitief en sociaal) door een multidisciplinair team, al dan niet in combinatie met vooraf geplande onderzoeken. In overleg met de verwijzer kunnen voorafgaandelijk verschillende onderzoeken ingepland worden. We proberen deze afspraken indien mogelijk op dezelfde dag te plannen.
 • Toediening van intraveneuze medicatie: vb. in het kader van de behandeling van osteoporose of ijzergebrek.
 • Bloedtransfusie
 • Geriatrische paramedische evaluatie:
  • Evalueren van oudere personen om andere diensten te ondersteunen in hun behandelingskeuze. Bv. voorafgaand aan hartchirurgie of aan kankertherapie.
  • Patiënten opvolgen in externe revalidatie- en hersteltrajecten waarmee we samenwerken bv. OOTT- project.
 • Geheugenkliniek
 • Valkliniek
Team

Het multidisciplinair team van het geriatrische dagziekenhuis bestaat uit een geriater, een geriater in opleiding, een verpleegkundige, een neuropsycholoog, een kinesitherapeut, een ergotherapeut en een sociaal werker. Zo nodig kan er beroep gedaan worden op zorgverleners van andere disciplines.

Voorbereiden van uw afspraak Praktisch
 • Laat u vergezellen door een familielid of naaste. Hun aanwezigheid kan nuttig zijn om aan het behandelteam bijkomende informatie te verstrekken en om na afloop mee de resultaten te bespreken. De verpleegkundige van het dagziekenhuis kan uw familielid inlichten wanneer hij/zij best aanwezig is.
 • Een bezoek aan het geriatrisch dagziekenhuis kan een volledige dag in beslag nemen.
 • Wanneer niet alle onderzoeken op één dag kunnen worden uitgevoerd of wanneer voor complexe problemen verder onderzoek nodig is, wordt een bijkomende afspraak gemaakt op het geriatrisch dagziekenhuis.
 • U krijgt als patiënt 's middags een broodmaaltijd met soep aangeboden op het geriatrisch dagziekenhuis. Begeleidende personen kunnen voor een maaltijd terecht in de bezoekerscafetaria.
Meebrengen

Breng volgende zaken zeker mee:

 • Identiteitskaart
 • Verwijsbrief ondertekend door de huisarts
 • Recent medicatieschema
 • Medicatie die u die dag moet innemen, ook indien u moet nuchter zijn voor onderzoeken. U kunt uw medicatie dan na de onderzoeken innemen.
 • Recente (labo)resultaten van bij de huisarts (bv. bloedafname)

Als dat van toepassing is:

 • Bril en/of leesbril
 • Hoorapparaten
 • Loophulpmiddel(en): rollator, looprek, wandelstok …
Inschrijven
 • Schrijf u in aan de inschrijvingsbalie aan toegang Oost (niet inschrijven aan een kiosk).
 • Ga dan naar: Bruine straat, poort 6, niveau 4, volgletter a (BR 6.4.a).
Resultaten en opvolging

Na afloop van alle onderzoeken worden de resultaten besproken, worden behandelingen gestart en/of adviezen meegegeven. Zo nodig wordt een vervolgbezoek op het geriatrisch dagziekenhuis voorzien. Alle resultaten van de onderzoeken en de ingestelde behandeling worden aan uw huisarts bezorgd.

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Dagziekenhuis 11
Herestraat 49
3000 Leuven

Ligging en bereikbaarheid

Parkeren

Contact

Laatste aanpassing: 2 mei 2024