Percutane leverbiopsie

Leverbiopsie door de huid (percutaan)
Stukje weefsel via een naald door de huid uit de lever wegnemen. Het stukje weefsel wordt daarna verder onderzocht.

Afspraken

Percutaan: door de huid

 • Doorheen de huid
 • Ter hoogte van de rechter flank
 • Arts zoekt beste plaats voor de punctie met behulp van echografie
 • Kan via verschillende soorten leverbiopsienaalden (figuur 1)
  • Pistool (A)
  • Aspiratie (B)
  • Klassieke Tru-cut naald (C)
Naalden voor leverbiopsie: Pistool, Aspiratie en Tru-cut naald

Figuur 1: naalden voor percutane leverbiopsie

Voorbereiding

 • Stop 1 week voor de leverbiopsie het gebruik van:
  • Aspirine
  • Bloedverdunners
  • Pijnstillers (vraag uw arts welke)
 • U moet nuchter zijn voor een leverbiopsie.

Verloop

 • De plaats voor de biopsie wordt plaatselijk verdoofd (huidverdoving).
 • De arts maakt een kleine insnede in de huid.
 • Via de insnede brengt de arts de punctienaald in.
 • Met de punctienaald wordt een stukje weefsel van de lever weggenomen.
 • Dit stukje weefsel wordt vervolgens verder onderzocht.

Nazorg en complicaties

 • 1 op 3 patiënten ervaart pijn na de biopsie. U krijgt in dat geval pijnstillers.
 • Er is een kleine kans op een leverbloeding (1 op 1.000 tot 1 op 10.000). U wordt daarom de eerste uren na de punctie grondig opgevolgd. 
 • Andere zeldzame verwikkelingen:
  • Klaplong (door aanprikken longvlies)
  • Bloeduitstoring in de long
Hemobilie: bloeding uit de galwegen (zeldzame complicatie na leverbiopsie)
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020