Geriatrie

De dienst geriatrie staat in voor geriatrische diagnose, behandeling, revalidatie en opvolging bij ambulante en gehospitaliseerde patiënten vanaf 75 jaar of ouder.

COVID-19

Naar aanleiding van COVID-19 werden er aparte maatregelen voorzien voor de dienst geriatrie.

Komt u op bezoek? Download de verklaring op eer en breng deze ondertekend mee als u naar het ziekenhuis komt.

Bekijk de richtlijnen

Vragenlijst

Vul hier de vragenlijst voor ouderen bij opname: 'mijn gezondheid en zorgnoden' in.

Nu invullen

Afspraken

Contact

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Dienst geriatrie
Herestraat 49
3000 Leuven

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Dagziekenhuis geriatrie

Het dagziekenhuis geriatrie richt zich tot de oudere patiënt (≥ 75 jaar) met medisch-geriatrische klachten zorgnoden die ambulant onderzocht en behandeld kunnen worden door een multidisciplinair expertteam.

Valkliniek

Bent u onlangs gevallen of loopt u gevaar om te vallen? Dan kunt u terecht in de valkliniek om mogelijke oorzaken en risico's voor uw valproblematiek in kaart te brengen en te voorkomen.

Geheugenkliniek

De geheugenkliniek biedt hulp aan volwassen patiënten met cognitieve stoornissen en dementie, gekenmerkt door een progressieve achteruitgang van geheugen, taal, aandacht, visuele herkenning, gedrag of persoonlijkheid.

Centrum metabole botziekten

Het centrum metabole botziekten staat in voor de diagnose, behandeling en opvolging van osteoporose en verwante botaandoeningen zoals de ziekte van Paget en osteogenesis imperfecta. Verschillende disciplines werken geïntegreerd samen vom zo een optimale zorg aan de patiënten te verlenen.

Slikstoornis

Moeilijk slikken en verslikken treden vaak op bij hersenaandoeningen, slokdarm-en maagproblemen en na ingrepen of radiotherapie in het hoofd-halsgebied.

Acute geriatrische zorg

Deze afdeling staat in voor diagnose, behandeling en opvolging van patiënten met acute ouderdomsgebonden pathologie vanaf 75 jaar. Tijdens de opname streven we ernaar de functionele toestand van depatiënt maximaal te verbeteren zodat terugkeer naar de vertrouwde omgeving mogelijk wordt.

Hospitalisatie geriatrie revalidatie

Op de geriatrische revalidatieafdeling worden patiënten vanaf 70 jaar opgenomen voor algemene revalidatie (bv. na langdurig verblijf op intensieve zorgen), revalidatie na het oplopen van een belangrijke breuk (bv. na heupfractuur) of revalidatie na een beroerte.

Geriatrisch supportteam

Het Geriatrisch Support Team (GST) richt zich tot patiënten van 75 jaar of ouder met een geriatrisch profiel die gehospitaliseerd zijn op niet-geriatrische diensten van UZ Leuven en waarvoor de dienst geriatrie op vraag van deze niet-geriatrische diensten advies verleent.

Externe liaison geriatrie

De externe liaison werking richt zich op het uitbouwen van geïntegreerde transmurale zorgprogramma’s en samenwerkingsverbanden voor geriatrische patiënten thuis, in woonzorgcentra en de regionale ziekenhuizen met als doel hun welzijn te verhogen en zorgtransities te reduceren.

Aanspreekpunt ouderenzorg

Het aanspreekpunt ouderenzorg is een centraal meldpunt voor alle vragen over ouderen in een complexe zorgsituatie. Sociaal werkers van de dienst geriatrie helpen u verder of sturen uw vraag door naar de juiste interne zorgverlener.

Nieuws en evenementen

Deelnemers gezocht voor een studie over gezond ouder worden

3 juni 2020
Bent u 65 jaar of ouder en heeft u moeite om uit een stoel recht te staan, de trap op te gaan, of valt u af en toe? We zoeken nog deelnemers voor een studie waarin we onderzoeken hoe bewegingsoefeningen en voedingssupplementen kunnen leiden tot een verbetering van spiermassa en spierkracht.

Neem deel aan de studie ter behandeling van sarcopenie

4 maart 2020
In het Centrum voor metabole botziekten is een klinische studie van start gegaan met een nieuw experimenteel geneesmiddel ter behandeling van sarcopenie, een aandoening die wordt gekenmerkt door een versnelde afname van spierkracht en mobiliteit.

G-COACH: minder complicaties dankzij doorgedreven samenwerking tussen zorgteams

20 mei 2019
Sinds drie jaar loopt er op de hospitalisatieafdelingen cardiologie van UZ Leuven het onderzoeksproject G-COACH. Dat implementatieproject introduceerde een doorgedreven samenwerking tussen de diensten hart- en vaatziekten en geriatrie waarbij beide teams samen de oudere patiënt behandelen en opvolgen.

Kans op kanker kleiner dan verwacht bij hoogbejaarden in rusthuizen

25 april 2019
Een studie van de Europese Organisatie voor Onderzoek en Behandeling van Kanker stelde vast dat hoogbejaarden in woonzorgcentra twintig keer minder dan verwacht de diagnose kanker krijgen. Dat sluit aan bij de bestaande theorie dat veroudering van cellen een natuurlijk beschermingsmechanisme vormt tegen ziektes.

Algemene gezondheidsproblemen bij oudere kankerpatiënten te weinig aangepakt

18 oktober 2018
Bij 70 procent van de zeventigplussers met kanker is er een risico op leeftijdsgebonden problemen die invloed kunnen hebben op de kankerbehandeling en prognose. In die risicogroep heeft vier op de vijf ouderen behoefte aan gespecialiseerde hulp, maar die hulp komt meestal niet tot bij de patiënt.

Bewegen tegen Alzheimer

11 september 2018
Hij kan niet meer op een naam komen. Zij vergeet elke dag waar ze haar sleutels heeft gelegd. Geheugenproblemen baren heel wat mensen zorgen. Wanneer loop je risico op alzheimer? En wat kun je preventief doen om je geheugen zo lang mogelijk intact te houden?
Laatste aanpassing: 18 januari 2021