Geriatrie

De dienst geriatrie staat in voor geriatrische diagnose, behandeling, revalidatie en opvolging bij ambulante en gehospitaliseerde patiënten vanaf 75 jaar of ouder.

COVID-19

Naar aanleiding van COVID-19 werden er aparte maatregelen voorzien voor de dienst geriatrie.

Bekijk de richtlijnen

Vragenlijst

Vul hier de vragenlijst voor ouderen bij opname: 'mijn gezondheid en zorgnoden' in.

Nu invullen

Afspraken

Contact

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Dienst geriatrie
Herestraat 49
3000 Leuven

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Dagziekenhuis geriatrie

Het dagziekenhuis geriatrie richt zich tot de oudere patiënt (≥ 75 jaar) met medisch-geriatrische klachten zorgnoden die ambulant onderzocht en behandeld kunnen worden door een multidisciplinair expertteam.

Valkliniek

Bent u onlangs gevallen of loopt u gevaar om te vallen? Dan kunt u terecht in de valkliniek om mogelijke oorzaken en risico's voor uw valproblematiek in kaart te brengen en te voorkomen.

Geheugenkliniek

De geheugenkliniek biedt hulp aan volwassen patiënten met cognitieve stoornissen en dementie, gekenmerkt door een progressieve achteruitgang van geheugen, taal, aandacht, visuele herkenning, gedrag of persoonlijkheid.

Centrum metabole botziekten

Het centrum metabole botziekten staat in voor de diagnose, behandeling en opvolging van osteoporose en verwante botaandoeningen zoals de ziekte van Paget en osteogenesis imperfecta. Verschillende disciplines werken geïntegreerd samen vom zo een optimale zorg aan de patiënten te verlenen.

Acute geriatrische zorg

Deze afdeling staat in voor diagnose, behandeling en opvolging van patiënten met acute ouderdomsgebonden pathologie vanaf 75 jaar. Tijdens de opname streven we ernaar de functionele toestand van depatiënt maximaal te verbeteren zodat terugkeer naar de vertrouwde omgeving mogelijk wordt.

Hospitalisatie geriatrie revalidatie

Op de geriatrische revalidatieafdeling worden patiënten vanaf 70 jaar opgenomen voor algemene revalidatie (bv. na langdurig verblijf op intensieve zorgen), revalidatie na het oplopen van een belangrijke breuk (bv. na heupfractuur) of revalidatie na een beroerte.

Geriatrisch supportteam

Het Geriatrisch Support Team (GST) richt zich tot patiënten van 75 jaar of ouder met een geriatrisch profiel die gehospitaliseerd zijn op niet-geriatrische diensten van UZ Leuven en waarvoor de dienst geriatrie op vraag van deze niet-geriatrische diensten advies verleent.

Externe liaison geriatrie

De externe liaison werking richt zich op het uitbouwen van geïntegreerde transmurale zorgprogramma’s en samenwerkingsverbanden voor geriatrische patiënten thuis, in woonzorgcentra en de regionale ziekenhuizen met als doel hun welzijn te verhogen en zorgtransities te reduceren.

Aanspreekpunt ouderenzorg

Het aanspreekpunt ouderenzorg is een centraal meldpunt voor alle vragen over ouderen in een complexe zorgsituatie. Sociaal werkers van de dienst geriatrie helpen u verder of sturen uw vraag door naar de juiste interne zorgverlener.
Laatste aanpassing: 22 oktober 2021