Geriatrie

De dienst geriatrie staat in voor geriatrische diagnose, behandeling, revalidatie en opvolging bij ambulante en gehospitaliseerde patiënten vanaf 75 jaar of ouder.

Afspraken

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

In dit dagziekenhuis komen patiënten van de disciplines maag-, darm- en leverziekten, geriatrie en algemeen interne geneeskunde.
Bent u onlangs gevallen of loopt u gevaar om te vallen? Dan kunt u terecht in de valkliniek om mogelijke oorzaken en risico's voor uw valproblematiek in kaart te brengen en te voorkomen.
De geheugenkliniek biedt hulp aan volwassen patiënten met cognitieve stoornissen en dementie, gekenmerkt door een progressieve achteruitgang van geheugen, taal, aandacht, visuele herkenning, gedrag of persoonlijkheid.
Het centrum metabole botziekten staat in voor de diagnose, behandeling en opvolging van osteoporose en verwante botaandoeningen zoals de ziekte van Paget en osteogenesis imperfecta. Verschillende disciplines werken geïntegreerd samen vom zo een optimale zorg aan de patiënten te verlenen.
Deze afdeling staat in voor diagnose, behandeling en opvolging van patiënten met acute ouderdomsgebonden pathologie vanaf 75 jaar. Tijdens de opname streven we ernaar de functionele toestand van depatiënt maximaal te verbeteren zodat terugkeer naar de vertrouwde omgeving mogelijk wordt.
Op de geriatrische revalidatieafdeling worden patiënten vanaf 70 jaar opgenomen voor algemene revalidatie (bv. na langdurig verblijf op intensieve zorgen), revalidatie na het oplopen van een belangrijke breuk (bv. na heupfractuur) of revalidatie na een beroerte.
Het Geriatrisch Support Team (GST) richt zich tot patiënten van 75 jaar of ouder met een geriatrisch profiel die gehospitaliseerd zijn op niet-geriatrische diensten van UZ Leuven en waarvoor de dienst geriatrie op vraag van deze niet-geriatrische diensten advies verleent.
De externe liaison werking richt zich op het uitbouwen van geïntegreerde transmurale zorgprogramma’s en samenwerkingsverbanden voor geriatrische patiënten thuis, in woonzorgcentra en de regionale ziekenhuizen met als doel hun welzijn te verhogen en zorgtransities te reduceren.
Het aanspreekpunt ouderenzorg is een centraal meldpunt voor alle vragen over ouderen in een complexe zorgsituatie. Sociaal werkers van de dienst geriatrie helpen u verder of sturen uw vraag door naar de juiste interne zorgverlener.

Onze specialisten

Fondsen en schenkingen

Onze bevolking vergrijst in hoog tempo. Die oudere medemensen wordt een alsmaar grotere groep voor wie we aandacht moeten hebben en op gepaste wijze moeten zorgen. Dan gaat het niet alleen om valpreventie en andere gerontologische uitdagingen, maar ook om de geestelijke gezondheid en blijvende stimulering van onze senioren. Zet u er mee uw schouders onder?

Contact

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Dienst geriatrie
Herestraat 49
3000 Leuven

Als thuis wonen tijdelijk moeilijk is

OOTT staat voor Oriëntatie en OpvolgingsTraject Thuiszorg voor kwetsbare ouderen. Een team van experts biedt begeleiding op maat en zorgt ervoor dat je zo lang mogelijk, kwaliteitsvol thuis kan wonen.

Lees meer over OOTT op de website van het wit-gele kruis
Laatste aanpassing: 9 november 2023