Centrum metabole botziekten

Het centrum metabole botziekten staat in voor de diagnose, behandeling en opvolging van osteoporose en verwante botaandoeningen zoals de ziekte van Paget en osteogenesis imperfecta. Verschillende disciplines werken geïntegreerd samen vom zo een optimale zorg aan de patiënten te verlenen.

Afspraken

Over centrum metabole botziekten

Samenwerking

Het centrum bundelt de krachten van de diensten geriatrie en reumatologie.

Er is een nauwe samenwerking met de dienst traumatologie.

Onderzoek

Het centrum staat internationaal aan de top in het geneesmiddelenonderzoek rond osteoporose. Patiënten kunnen zo al snel profiteren van de nieuwste therapeutische ontwikkelingen.

Bewustwording en kennisdeling

Naar artsen toe neemt het centrum initiatieven om bij te dragen tot de bewustwording en basiskennis rond osteoporose.

Informatie voor clinici

Brochures

Laatste aanpassing: 22 december 2022