Acute geriatrische zorg

Deze afdeling staat in voor diagnose, behandeling en opvolging van patiënten met acute ouderdomsgebonden pathologie vanaf 75 jaar. Tijdens de opname streven we ernaar de functionele toestand van depatiënt maximaal te verbeteren zodat terugkeer naar de vertrouwde omgeving mogelijk wordt.

Voor wie

Oudere zorgvragers met acute ouderdomsgebonden pathologie vanaf 75 jaar.

Doorverwijzing

Een rechtstreekse opname op een van de hospitalisatieafdelingen kan door de huisarts met een van de stafleden van de dienst geriatrie besproken worden via het secretariaat geriatrie: 016 34 26 40.

Problemen bij ouderen die een dringende interventie vereisen kunnen door de huisarts naar de  dienst spoedgevallen verwezen worden.

Team

Het multidisciplinair team van een acute geriatrische afdeling bestaat uit een geriater, geriater in opleiding, het verpleegkundige team o.l.v. een hoofdverpleegkundige, een kinesitherapeut, een ergotherapeut, een diëtist, een logopedist, een pastor en een sociaal werker. Indien nodig kan er een beroep gedaan worden op andere specialismen.

Wekelijks overleggen de verschillende teamleden omtrent de patiënt.

Een arts spreken

De patiënt en/of zijn familie kan een afspraak vragen met de arts via het verpleegkundig team van de afdeling.

Voor een afspraak zijn er vaste tijdstippen:

  • Dinsdag tot en met vrijdag (uitgezonderd feestdagen)
  • Tussen 16 en 17 uur

Gelieve per patiënt en met akkoord van de patiënt één contactpersoon af te vaardigen. Deze contactpersoon dient om familie op de hoogte te brengen van afspraken en communicatie te voorzien naar andere familieleden (bij afwezigheid).

Ontslag

De ontslagbegeleiding is een continu proces dat loopt in overleg met de patiënt en zijn familie en start bij opname van de patiënt op de acute geriatrische afdeling. Het hele team wordt betrokken bij het ontslag van de patiënt.

Bezoekuren

U vindt de bezoekuren en richtlijnen voor bezoek op de pagina's van de afdelingen. 

Afdelingen

Laatste aanpassing: 22 december 2022