Externe liaison geriatrie

De externe liaison werking richt zich op het uitbouwen van geïntegreerde transmurale zorgprogramma’s en samenwerkingsverbanden voor geriatrische patiënten thuis, in woonzorgcentra en de regionale ziekenhuizen met als doel hun welzijn te verhogen en zorgtransities te reduceren.

Met deze werking willen we de samenwerking in de regio versterken met:

  1. Thuiszorg: de thuiszorg ondersteunen in de detectie en zorg van kwetsbare ouderen met als doel hospitalisaties te voorkomen en optimaal welzijn en functioneren in de thuissituatie te bevorderen.
  2. Residentiële zorg: de zorgkwaliteit van ouderen in WZC ondersteunen en zorgtransities voorkomen.
  3. Ziekenhuizen: door de vorming van een locoregionaal geriatrisch netwerk voor kennisdeling en samenwerking.
Laatste aanpassing: 24 januari 2020