Geriatrisch supportteam

Het geriatrisch supportteam (GST) richt zich tot patiënten van 75 jaar of ouder met een geriatrisch profiel die gehospitaliseerd zijn op niet-geriatrische diensten van UZ Leuven en waarvoor de dienst geriatrie op vraag van deze niet-geriatrische diensten advies verleent.

Wat

Alle patiënten van 75 jaar of ouder die gehospitaliseerd worden op een niet-geriatrische dienst van UZ Leuven worden gescreend op de aanwezigheid van een geriatrisch profiel bij opname in het ziekenhuis. Indien een patiënt beantwoordt aan het geriatrisch profiel en het behandelend team van de patiënt acht een uitgebreide geriatrische evaluatie nodig dan kan het GST worden ingeschakeld.

De interventie van het GST bestaat uit volgende onderdelen:

  • Geriatrisch basisassessment door de GST verpleegkundige en/of ergotherapeut aan bed van de patiënt, dit omvat een evaluatie van:
    • Medische problematiek rekening houdend met eventuele comorbiditeiten, in overleg met een geriater
    • Functionele, mentale en sociale toestand van de patiënt
  • Bijkomende meer uitgebreide ergotherapeutische evaluatie op vraag van de GST verpleegkundige of arts
  • Dagelijks overleg waarbij de bevindingen worden besproken en als advies overgemaakt aan de verpleegkundigen, paramedici en artsen van de aanvragende dienst.
  • Zo nodig een opvolging van de gegeven adviezen.

Integratie in werking spoedgevallendienst

Binnen UZ Leuven is ervoor gekozen om de werking van het GST te integreren in de werking van de dienst spoedgevallen.

De dienst geriatrie en de dienst spoedgevallen van UZ Leuven gelooft erin dat een ‘proactieve aanpak en een integratie van interventies gebaseerd op een comprehensief geriatrisch assessment op de dienst spoedgevallen ’ zal leiden tot betere uitkomsten na het spoedgevallen bezoek alsook dat er voor de oudere een meer gericht traject kan uitgetekend worden. Het GST is dan ook dagelijks aanwezig op de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis en gaat daar zelf actief op zoek naar geriatrische risicoprofielen in overleg met de betrokken zorgverleners.

Hart- en vaatziekten en geriatrie: G-COACH

Op dit ogenblik loopt er ook een samenwerking tussen het GST en de dienst hart- en vaatziekten in kader van het co-managementprogramma ‘G-COACH’. G-COACH betreft een nieuw zorgprogramma waarbij de patiënt zowel wordt behandeld door een cardiologisch en een geriatrisch team. Het GST focust op de preventie en behandeling van geriatrische complicaties en coördineert de vroegtijdige revalidatie en ontslagplanning.

Het GST is elke weekdag aanwezig van 8 tot 16.20 uur.

Doorverwijzing

  • Niet-geriatrische diensten: altijd via de behandelende arts van de betreffende dienst
  • Hart- en vaatziekten en spoedgevallendienst: continue samenwerking voor ouderen die daar worden gehospitaliseerd.

Team

Het geriatrisch supportteam bestaat uit geriatrisch verpleegkundigen, ergotherapeuten en een geriater.

Ligging en bereikbaarheid

Parkeren

Laatste aanpassing: 10 juli 2024