Patiënten, familieleden en verwijzers kunnen een beroep doen op de dienst sociaal werk.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Daarnaast coördineert de dienst sociaal werk ook:

Persoonlijke zorg, aandacht voor waardigheid en toegankelijkheid lopen als een rode draad door al onze activiteiten.

Onze dienstverlening is steeds gratis en vertrouwelijk.