Urologie

De dienst urologie richt zich op de diagnose en de behandeling van afwijkingen, aandoeningen en ziekten van het urinair stelsel bij man en vrouw en het geslachtsorgaan van de man en tot op zekere hoogte dat van de vrouw. De afdeling kinderurologie behandelt kinderen met urologische ziekten en aandoeningen.

Coronamaatregelen

De stafleden, assistenten en andere medewerkers van de dienst urologie doen er alles aan om u veilig door deze coronatijd te loodsen. Dit betekent concreet dat wij alle gemaakte afspraken voor raadpleging en technische onderzoeken individueel nakijken. Dringende zaken en patiënten waarbij belangrijke onderzoeken moeten gebeuren, worden zo snel mogelijk geholpen en worden individueel opgebeld om de nieuwe planning te bespreken. Zeker bij oncologische aandoeningen (prostaatkanker, blaaskanker, nierkanker enz…) wordt het individuele risico goed ingeschat en met de betrokken patiënt besproken. De andere patiënten krijgen een nieuwe datum voorgesteld.

Onze dienst blijft bereikbaar en er zijn steeds assistenten en stafleden die u kunnen verder helpen.

Ook spoedgevallen kunnen nog steeds gezien worden. Bij hevige pijn, koorts, bloedverlies, wondproblemen enz… neemt u best eerst contact met de huisarts. Als die oordeelt dat u zich tot ons moet wenden, zullen we u zeker snel zien.

We hopen samen met u dat deze crisis snel voorbij zal zijn en dat we de normale gang van zaken terug kunnen opstarten.

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Dienst urologie
Herestraat 49
3000 Leuven
Laatste aanpassing: 16 april 2021