Transjugulaire leverbiopsie

Leverbiopsie via de bloedvaten (transjugulair )
Stukje weefsel uit de lever wegnemen via de bloedvaten. Het stukje weefsel wordt daarna verder onderzocht.

Verloop

  • Aanprikken van groot bloedvat in de hals (rechterkant).
  • Katheter (buisje) wordt langs bloedvat tot aan de uitgang van de lever gebracht.
  • Via de katheter brengt de arts een naald in om stukjes leverweefsel weg te prikken.
  • De stukjes weefsel worden vervolgens verder onderzocht.
transjugulaire leverbiopsie

Voordeel

De transjugulaire leverbiopsie heeft enkele voordelen ten opzichte van de traditionele leverbiopsie:

  • Ook voor patiënten met slechte bloedstolling of ascites
  • Drukmeting mogelijk voor, achter en in de lever

Complicaties

Een transjugulaire leverbiopsie is een veilig onderzoek. Zeldzame complicaties zijn:

  • Bloeduitstorting in de hals
  • Doorprikken van leverkapsel
Laatste aanpassing: 24 januari 2020