Centrum erfelijke hartziekten

In het centrum voor erfelijke hartziekten (CEH) worden patiënten en hun families gevolgd die lijden aan een hartaandoening, veroorzaakt door één enkele genetische fout.

Aanvraagformulieren

Over ons

Het CEH is een samenwerkingsverband tussen de diensten hart- en vaatziekten, kindercardiologie, radiologie en het centrum menselijke erfelijkheid.

Het centrum erfelijke hartziekten behoort tot het Europees referentienetwerk (ERN) over zeldzame hartziekten (Guard-Heart).

 Europees referentienetwerk (ERN)

Team

Laboratorium moleculaire diagnostiek

  • C. Kuipéri
  • Dr. A. Corveleyn
  • prof. dr. G. Matthijs
    Laatste aanpassing: 25 oktober 2021