Klinische studies in het centrum voor erfelijke hartziekten

Overzicht van lopende klinische studies

Deep learning voor de diagnose van Lang QT syndroom (LQTS)

Beschrijving

Deze studie zal nagaan of zogenaamde 'deep learning' van ECG data de diagnostische accuraatheid kan verbeteren in de diagnose van lang QT syndroom i.v.m. klassieke methodes. Het is een volledig retrospectieve analyse, dit wil zeggen dat er geen nieuwe data worden verzameld, maar dat enkel data wordt gebruikt die reeds voorhanden is.

Doelstelling

ECG's van genetisch bewezen LQTS patiënten en controle patiënten zullen worden geanalyseerd met deep learning technieken. Een training set wordt gebruikt vanuit het Amsterdam UMC, een validatie set van UZ Leuven. Doel van de studie is om na te gaan of een computer algoritme in staat is om correct de diagnose van Lang QT syndroom te stellen.

Laatste aanpassing: 22 februari 2021