Maak een afspraak

Dringende problemen

Verloop

 • Tot 30 weken komt u 1 keer om de 4 tot 6 weken op controle, al of niet gecombineerd met een raadpleging bij uw huisarts.
 • Vanaf 30 weken komt u meestal om de 2 tot 3 weken.
 • Na 36 weken zwangerschap komt u (2-)wekelijks.

Aantal zwangerschapscontroles

Het aantal controles tijdens uw zwangerschap is afhankelijk van:

 • 1ste zwangerschap of volgende zwangerschap.
 • Normale zwangerschap of risico zwangerschap
  • Normale zwangerschap: vroedvrouw kan u perfect gedurende uw volledige zwangerschap begeleiden en bijstaan.
  • Risico zwangerschap: u gaat best op controle bij een gynaecoloog.
 • Uiteraard kunt u ook afwisselend terecht bij uw huisarts

Maak tijdens uw eerste consultatie hierover goede afspraken.

9 weken: intake

Duur: 1 uur

Gesprek met vroedvrouw

 • Aanmaken dossier.
 • Controle van gewicht, bloeddruk en urine.
 • Meegeven van infomapje en informatie kort overlopen.

Raadpleging bij gynaecoloog of vroedvrouw

 • Huidige gezondheidstoestand.
 • Vroegere ziektes en/of operaties bij uzelf of bij uw familie.
 • Uw menstruele cyclus.
 • Verloop van eerdere zwangerschappen.
 • Verhoogd risico op erfelijke aandoeningen.
 • Adviezen over voeding, levenswijze en infectieziekten.
 • Gesprek, waarbij uw dossier kort wordt overlopen en u vragen kunt stellen.
 • Echo (vaginaal):
  • Bepalen vermoedelijke bevallingsdatum.
  • Vaststellen eventuele meerlingenzwangerschap.
  • Uitsluiten van buitenbaarmoederlijke zwangerschap.
  Opgelet: deze echografie valt buiten de 3 terugbetaalde echografieën en wordt u aangerekend. U kiest dus zelf of u deze echografie wenst.

Resultaat

 • Zwangerschapsdossier met traject, aangepast aan uw gezondheid, uw huidige zwangerschap en uw persoonlijke voorkeur.
 • Vervolgafspraken waarbij u volledig in UZ Leuven wordt opgevolgd  door gynaecoloog/vroedvrouw of afwisselend door UZ Leuven en uw huisarts/zeflstandige vroedvrouw.

12 tot 14 weken: 1ste trimester screeningsecho

Echografie bij gynaecoloog

 • Bepalen van juiste zwangerschapsleeftijd.
 • Vaststellen eventuele meerlingenzwangerschap.
 • Opsporen van sommige anatomische afwijkingen.
 • Inschatten van het risico op chromosoomafwijkingen (erfelijkheid) bij de baby door een gespecialiseerde arts (dmv een combinatie van echografische beelden en bloedname).

15 tot 17 weken: zwangerschapscontrole

Standaard zwangerschapscontrole.

18 tot 22 weken: 2de trimester echo

Duur: 30 minuten, of 45 minuten als u het risico op vroeggeboorte wilt laten bepalen.

Raadpleging bij gynaecoloog

 • Vaginaal onderzoek naar rijpheid van de baarmoederhals, als u dit wenst.
 • Echo
  • Ontwikkeling, groei en ligging van baby.
  • Plaats bepalen van moederkoek.
  • Opsporen van bepaalde misvormingen.

24 tot 28 weken: zwangerschapscontrole met suikertest

30 tot 34 weken: 3de trimester echo

Raadpleging

Echografie bij gynaecoloog

Duur: 30 minuten.

 • Bepalen van groei, grootte en ligging van baby.
 • Meten van hoeveelheid vruchtwater.
 • Plaats bepalen van moederkoek.

34 tot 36 weken: zwangerschapscontrole

36 tot 38 weken: zwangerschapscontrole

 • Standaard zwangerschapscontrole.
 • Cardiotocografie (CTG).
 • Vaginaal onderzoek naar de rijpheid van de baarmoederhals.
  Door dit onderzoek kan nagegaan worden of de baarmoederhals gesloten en lang blijft. We controleren daarbij ook of u geen bloed verliest of een infectie hebt opgelopen. Elke infectie moet onmiddellijk behandeld worden.
 • Staalafname met een vaginale wisser (lang plastic staafje) om streptokokkeninfectie op te sporen.
  Als de test positief is, zal er tijdens de bevalling antibiotica gegeven worden. U heeft hier zelf geen last van.

38 tot 40 weken: zwangerschapscontrole

 • Standaard zwangerschapscontrole.
 • Cardiotocografie (CTG).
 • Vaginaal onderzoek naar de rijpheid van de baarmoederhals.
  Door dit onderzoek wordt nagegaan of de baarmoederhals gesloten en lang blijft. We controleren daarbij ook of u geen bloed verliest of een infectie hebt opgelopen. Elke infectie moet onmiddellijk behandeld worden.

40 tot 42 weken: zwangerschapscontrole

 • Standaard zwangerschapscontrole.
 • Cardiotocografie (CTG).
 • Vaginaal onderzoek naar de rijpheid van de baarmoederhals.
  Door dit onderzoek wordt nagegaan of de baarmoederhals gesloten en lang blijft. We controleren daarbij ook of u geen bloed verliest of een infectie hebt opgelopen. Elke infectie moet onmiddellijk behandeld worden.

Meer informatie

Snel naar

Contact

Maak een afspraak