Echografie tijdens zwangerschap

Zwangerschapsechografie
Echografie is een techniek die gebruikmaakt van ultrageluidsgolven die zich door het lichaam verplaatsen. Op die manier zal de arts uw buik aftasten en uw ongeboren kindje en de baarmoeder in beeld brengen. In het begin van uw zwangerschap kan dit onderzoek ook vaginaal gebeuren.

Aantal echo's bij zwangerschap

In de regel worden 3 echografieën gemaakt en terugbetaald door het Riziv, meer bepaald één echo per zwangerschapstrimester.

Als er medische redenen zijn om er meer te laten doen, zal uw arts u daarover informeren.

Tussen week 11 en 13

 • Bepalen van de juiste zwangerschapsleeftijd
 • Vaststellen van een eventuele meerlingzwangerschap
 • Opsporen van sommige anatomische afwijkingen
 • Eventueel de nekplooi meten

Tussen week 20 en 22

 • Ontwikkeling van de baby opvolgen
 • Plaats van de moederkoek bepalen
 • Opsporen van bepaalde misvormingen

Tussen week 30 en 32

 • Groei en ligging van de baby vaststellen
 • Meten van de hoeveelheid vruchtwater
 • Plaats van de moederkoek bepalen

Verloop

 • Een echografie is niet pijnlijk en volledig onschadelijk.
 • Tijdens de echo mag 1 persoon u vergezellen.

Duur: 30 minuten. 

 • De gynaecoloog brengt een gel aan op uw huid.
 • Met een sonde wrijft de gynaecoloog over uw buik.
 • U krijgt een zwart-witbeeld van uw baby.

In het begin van uw zwangerschap kan dit onderzoek ook vaginaal gebeuren.

Foto, video en 3D/4D echografie

 • U krijgt na de echo een afgedrukte foto van uw baby mee.
 • We geven geen beelden mee op dvd of usb-stick.
 • Een 3D-4D echo wordt enkel gebruikt om de diagnose te verfijnen. Deze wordt niet standaard uitgevoerd.

Tijdens de echo mag u zelf niet filmen.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020