Nekplooimeting

Screeningstest om eventuele chromosoomafwijkingen vast te stellen via een echografie, waarbij we de nekdikte van de foetus meten. Dit wordt gecombineerd met een bloedafname bij de moeder. Vervolgens maken we een kansberekening van het risico op een chromosoomafwijking bij de baby.

Rond 12 weken

Deze echografie vindt plaats rond 12 weken zwangerschap (tussen 11 weken en 4 dagen en 13 weken en 6 dagen).

Resultaten

Bij 95 procent van de foetussen is de nekplooi dun en is de kans op chromosoomafwijkingen gering.

Bij 5 procent van de foetussen ziet men een verdikte nekplooi. Het risico op chromosoomafwijkingen en andere afwijkingen is bij deze groep verhoogd.

De meerderheid van de foetussen met een verdikte nekplooi, blijken bij geboorte toch baby’s zonder afwijkingen te zijn. Daarnaast kun je ook met normale echografische beelden niet altijd een chromosoomafwijking (zoals het syndroom van Down) uitsluiten.

Wat weet u dan wel met deze test? Een verhoogde risicoberekening is enkel een aanwijzing dat verder onderzoek nodig kan zijn. Overleg dit vooraf goed met uw arts.

Terugbetaling

Dit onderzoek komt in aanmerking voor terugbetaling door uw ziekteverzekering.

Afspraken

Verloskunde
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020