Intakeraadpleging zwangerschap

Tijdens deze eerste raadpleging in het kader van een zwangerschap doen we een aantal metingen en bespreken we uw toestand.

Wegen, urinestaal en bloeddruk

Uw gewicht wordt geregistreerd bij het begin van de zwangerschap. Zo kunnen de vroedvrouw en de arts uw gewichtstoename nauwkeuriger volgen.

We vragen ook een urinestaal voor onderzoek en nemen uw bloeddruk. Het resultaat delen we u onmiddellijk mee.

Intakegesprek

De arts of vroedvrouw informeert tijdens een vraaggesprek naar:

  • Uw algemene toestand
  • Vroegere ziektes of operaties bij uzelf of in uw familie
  • Gebruik van anticonceptie
  • Vorige zwangerschappen en bevallingen

Bevallingsdatum bepalen

Aan de hand van de datum van de eerste dag van de laatste menstruatie kunnen we de vermoedelijke bevallingsdatum berekenen.

Een normale bevalling kan plaatsvinden van drie weken voor tot tien dagen na de uitgerekende vermoedelijke bevallingsdatum.

Echografie

Tijdens dit eerste onderzoek kan er ook een echografie plaatsvinden om de duur en de evolutiviteit van de zwangerschap te bepalen.

Deze echografie wordt niet terugbetaald door de ziekteverzekering.

Bloedafname

De arts zal tijdens deze consultatie eventueel ook een bloedafname laten uitvoeren.

Met deze bloedanalyse wordt uw bloedgroep en rhesusfactor gecontroleerd, als deze niet gekend zijn.

Er wordt nagegaan of u voldoende antistoffen in uw bloed hebt tegen rode hond en toxoplasmose. Als u geen antistoffen tegen toxoplasmose hebt, moet u bepaalde voorzorgen nemen (zie ‘Gezond zwanger’: infecties) De opsporing van hepatitis B gebeurt systematisch. Of men al dan niet een test doet om het hiv-virus (aids) op te sporen, zal de arts met u persoonlijk bespreken.

Praktisch

Meebrengen

Als u bij uw huisarts een verwijsbrief of bloedresultaten hebt gekregen, breng die dan zeker mee bij uw eerste afspraak.

Breng ook uw identiteitskaart bij elk bezoek mee.

Inschrijven

Schrijf u bij elk bezoek aan het ziekenhuis in aan de inschrijvingsbalie of aan de inschrijvingsautomaat.

U krijgt bij uw inschrijving een persoonlijke barcode en een routebeschrijving naar de raadpleging.

Aanmelden

Scan uw persoonlijke barcode bij het aanmeldpunt van de toegewezen wachtzaal.

Wanneer uw oproepnummer op het scherm verschijnt, mag u zich naar het vermelde onderzoekslokaal begeven.

Begeleiding

U kunt bij ieder bezoek uw partner meebrengen; hij of zij mag ook bij het onderzoek aanwezig zijn.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020