Vaccinaties tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap laat u zich best vaccineren om uzelf en uw baby te beschermen.

Kinkhoest

De huisarts is de best geplaatste persoon voor de vaccinatie. Hij kent uw vaccinatiekalender en heeft een beter zicht op bestaande contra-indicaties en mogelijke bijwerkingen.

Bij zwangerschapswens

Hebt u een zwangerschapswens? Dan wordt het vaccin best 1 maand voor het stoppen van de anticonceptie toegediend.

Tijdens de zwangerschap

Bent u al zwanger? Dan kan het vaccin zonder contra-indicatie toegediend worden tussen 24 en 32 weken.

Uw partner en andere personen die contact hebben met uw baby worden tijdens uw zwangerschap best gevaccineerd door de huisarts.

Griep

Vaccinatie tegen griep wordt u aangeboden tijdens het griepseizoen en is veilig en zinvol na 14 weken zwangerschap.

Rubella (rode hond)

Als u geen of niet voldoende antistoffen heeft tegen deze infectieziekte, zal u na de bevalling een vaccin toegediend krijgen.

Varicella (wind- of waterpokken)

  • Na contact met varicella worden de antistoffen hierop in uw bloed gecontroleerd.
  • Zo nodig kan u immuunglobuline krijgen en wordt een antivirale behandeling opgestart.

Andere

bij exotisch reizen neemt u best contact met het tropisch instituut voor de noodzakelijke vaccinaties of medicatie die u voorafgaandelijk dient te nemen. Uiteraard vermeldt u duidelijk dat u zwanger bent, zodat de veiligheid van vaccins en medicatie voor de zwangerschap kan nagegaan worden.

Laatste aanpassing: 8 juli 2022