Investeren in netwerken

Als grootste universitaire ziekenhuis van België wil UZ Leuven niet aan de zijlijn blijven staan. Netwerken en community building met andere actoren in de gezondheidszorg zijn een belangrijke missie. De expertise die in het ziekenhuis voorhanden is, wordt gedeeld en uitgewisseld met andere ziekenhuizen, doorverwijzers, woonzorgcentra,, huisartsen en andere zorgverleners.

Investeren in netwerken

Breed kwaliteitsnetwerk

Behalve de operationele samenwerkingen, bouwde UZ Leuven ook een groot kwaliteitsnetwerk uit. Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven (Vzn) is een samenwerkingsverband van 31 ziekenhuizen uit heel Vlaanderen, die hun kennis en gegevens met elkaar delen.

Digitaal netwerk: elektronisch patiëntendossier mynexuzhealth

Met het elektronische patiëntendossier KWS zette de IT-dienst van UZ Leuven zich op de kaart als de ontwikkelaars van een modern patiëntendossier, dat ondertussen in meer dan de helft van de Vlaamse ziekenhuizen gebruikt wordt als een groot gedeeld medisch netwerk.

Geïntegreerde psychische zorg

De kernmissie van UZ Leuven is om bij te dragen aan innoverende gezondheidszorg in de meest ruime zin van het woord. Voor de psychische zorg staat het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven garant voor kwaliteitsvolle begeleiding bij emotionele, psychische of psychiatrische problemen.

Internationale netwerken

Overal in Europa worden grote universitaire ziekenhuizen met dezelfde uitdagingen geconfronteerd. Daarom sluit UZ Leuven ook samenwerkingsverbanden met internationale vooraanstaande ziekenhuizen.

Locoregionaal netwerk

Om te garanderen dat de juiste zorg bereikbaar en uniform is voor iedereen in de regio, vormt UZ Leuven samen met AZ Diest, H. Hart Leuven en RZ Tienen een locoregionaal netwerk in Oost-Vlaams-Brabant. Het netwerk kreeg de naam Plexus.

Supraregionale samenwerking

Ook buiten Vlaams-Brabant werkt UZ Leuven samen met andere ziekenhuizen en instellingen.

Universitaire samenwerkingen

Universitaire ziekenhuizen hebben eigen missies en noden. Daarom is UZ Leuven ook actief in samenwerkingen met andere universitaire ziekenhuizen.

Ziekenhuisnetwerken en samenwerkingsverbanden

Een betere gezondheidszorg bereik je niet alleen. Daarom werkt UZ Leuven samen met andere specialisten, over de grenzen van de organisatie heen, om zo de gezondheidszorg van morgen samen vorm te geven.

Nieuws

Samenwerking is levensreddend voor patiënten met zeldzame ziekte

28 februari 2020
Om patiënten met een zeldzame ziekte de best mogelijke zorg te bieden, is nationale en internationale samenwerking cruciaal. Daarin is UZ Leuven koploper in België en Europa, als lid van 19 Europese Referentienetwerken en als voorzitter van 7 van de eerste 11 Vlaamse netwerken per groep van zeldzame ziekten.

Plexus: samenwerking ziekenhuizen Oost-Vlaams-Brabant

20 december 2019
Op 20 december ondertekenden RZ Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, AZ Diest en UZ Leuven de statuten van een nieuw ziekenhuisnetwerk. Dat krijgt de naam Plexus, een medische term voor een netwerk van zenuwen of bloedvaten. De naam staat symbool voor het knooppunt van kwalitatieve zorg dat het netwerk wil zijn.

Nieuwe organisatie van de raadplegingen neurologie binnen het ziekenhuisnetwerk Vlaams-Brabant Oost

5 juli 2019
De diensten neurologie van UZ Leuven, RZ Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen en AZ Diest zullen de neurologische zorg in de regio samen organiseren, zodat patiënten gezien worden in het meest geschikte centrum voor de betreffende pathologie.

UZ Leuven gaat samenwerking aan met 14 ziekenhuizen voor next generation sequencing

3 juni 2019
Next generation sequencing (NGS) is een techniek in volle evolutie. De test gaat na of er genafwijkingen zoals mutaties aanwezig zijn in kankercellen. Het NGS-netwerk neemt deel aan een proefproject van de federale overheid om het gebruik van NGS in de kankerzorg uit te bouwen.

Snellere diagnose voor zeldzame ziekten dankzij beter doorverwijzingssysteem

6 februari 2018
Patiënten met een zeldzame aandoening krijgen vaak pas laat de juiste diagnose en behandeling. Om die patiënten sneller te kunnen helpen, heeft UZ Leuven zijn systeem om zeldzame diagnoses te stellen gestroomlijnd.

Oprichting Vlaams Netwerk Zeldzame Ziekten

11 december 2017
Het Vlaams Netwerk Zeldzame Ziekten helpt een kader te creëren om voor patiënten met zeldzame ziekten een billijke toegang te garanderen tot gepaste diagnose en gespecialiseerde zorg. Het uiteindelijke doel is de levenskwaliteit van de patiënt op peil te brengen en de kennis, informatie en bewustwording te verhogen.
Laatste aanpassing: 24 februari 2021