Investeren in netwerken

Als grootste universitaire ziekenhuis van België wil UZ Leuven niet aan de zijlijn blijven staan. Netwerken en community building met andere actoren in de gezondheidszorg zijn een belangrijke missie. De expertise die in het ziekenhuis voorhanden is, wordt gedeeld en uitgewisseld met andere ziekenhuizen, doorverwijzers, woonzorgcentra,, huisartsen en andere zorgverleners.

Investeren in netwerken
Behalve de operationele samenwerkingen, bouwde UZ Leuven ook een groot kwaliteitsnetwerk uit. Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven (Vzn) is een samenwerkingsverband van 31 ziekenhuizen uit heel Vlaanderen, die hun kennis en gegevens met elkaar delen.
Met het elektronische patiëntendossier KWS zette de IT-dienst van UZ Leuven zich op de kaart als de ontwikkelaars van een modern patiëntendossier, dat ondertussen in meer dan de helft van de Vlaamse ziekenhuizen gebruikt wordt als een groot gedeeld medisch netwerk.
De kernmissie van UZ Leuven is om bij te dragen aan innoverende gezondheidszorg in de meest ruime zin van het woord. Voor de psychische zorg staat het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven garant voor kwaliteitsvolle begeleiding bij emotionele, psychische of psychiatrische problemen.
Overal in Europa worden grote universitaire ziekenhuizen met dezelfde uitdagingen geconfronteerd. Daarom sluit UZ Leuven ook samenwerkingsverbanden met internationale vooraanstaande ziekenhuizen.
Om te garanderen dat de juiste zorg bereikbaar en uniform is voor iedereen in de regio, vormt UZ Leuven samen met AZ Diest, H. Hart Leuven en RZ Tienen een locoregionaal netwerk in Oost-Vlaams-Brabant. Het netwerk kreeg de naam Plexus.
Ook buiten Vlaams-Brabant werkt UZ Leuven samen met andere ziekenhuizen en instellingen.
Universitaire ziekenhuizen hebben eigen missies en noden. Daarom is UZ Leuven ook actief in samenwerkingen met andere universitaire ziekenhuizen.
Een betere gezondheidszorg bereik je niet alleen. Daarom werkt UZ Leuven samen met andere specialisten, over de grenzen van de organisatie heen, om zo de gezondheidszorg van morgen samen vorm te geven.

Nieuws

17 april 2023
Eind januari 2023 trokken tien medewerkers van UZ Leuven op missie naar Nicaragua, onder begeleiding van World Heart Caregivers. Samen met de lokale verpleegkundigen staken ze een week lang de handen uit de mouwen in het operatiekwartier in hoofdstad Managua.
24 januari 2023
De Vlaamse regering gaf zopas haar goedkeuring voor het regionaal zorgstrategisch plan van ziekenhuisnetwerk Plexus, een samenwerking van AZ Diest, Heilig Hart Leuven, RZ Tienen en UZ Leuven.
28 februari 2020
Om patiënten met een zeldzame ziekte de best mogelijke zorg te bieden, is nationale en internationale samenwerking cruciaal. Daarin is UZ Leuven koploper in België en Europa, als lid van 19 Europese Referentienetwerken en als voorzitter van 7 van de eerste 11 Vlaamse netwerken per groep van zeldzame ziekten.
20 december 2019
Op 20 december ondertekenden RZ Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, AZ Diest en UZ Leuven de statuten van een nieuw ziekenhuisnetwerk. Dat krijgt de naam Plexus, een medische term voor een netwerk van zenuwen of bloedvaten. De naam staat symbool voor het knooppunt van kwalitatieve zorg dat het netwerk wil zijn.
5 juli 2019
De diensten neurologie van UZ Leuven, RZ Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen en AZ Diest zullen de neurologische zorg in de regio samen organiseren, zodat patiënten gezien worden in het meest geschikte centrum voor de betreffende pathologie.
3 juni 2019
Next generation sequencing (NGS) is een techniek in volle evolutie. De test gaat na of er genafwijkingen zoals mutaties aanwezig zijn in kankercellen. Het NGS-netwerk neemt deel aan een proefproject van de federale overheid om het gebruik van NGS in de kankerzorg uit te bouwen.
Laatste aanpassing: 2 juni 2023