Nieuwe organisatie van de raadplegingen neurologie binnen het ziekenhuisnetwerk Vlaams-Brabant Oost

5 juli 2019

De diensten neurologie van de ziekenhuizen die deel uitmaken van het locoregionaal netwerk Vlaams-Brabant Oost (UZ Leuven, Heilig Hart Leuven, Heilig Hart Tienen en AZ Diest) wensen voor de neurologische zorg in deze regio concreter samen te werken. Zij wensen de neurologische zorg zo te organiseren, dat patiënten met neurologische problemen georiënteerd worden naar het centrum met een expertise en context die het meest geschikt zijn voor de betreffende (vermoedelijke) pathologie. Kwaliteit van zorg is daarbij bepalend en impliceert naast medische expertise ook nabijheid van zorg, snelheid van dienstverlening en beschikbaarheid van multidisciplinaire teams.

Een eerste stap in deze reorganisatie van zorg uit zich in de organisatie van de raadplegingen neurologie.

Neurologie stockbeeld

De diensten neurologie van UZ Leuven, RZ Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen en AZ Diest zullen de neurologische zorg in de regio voortaan samen organiseren.

Algemene neurologische klachten

Patiënten met algemene neurologische klachten zullen gezien worden door een van de neurologen in de regionale ziekenhuizen, ook wanneer zij via UZ Leuven een afspraak voor een raadpleging aanvragen. Ook patiënten met hoofdpijn die nog niet door een neuroloog werden gezien of patiënten met duizeligheid, krijgen een afspraak in een van de drie regionale ziekenhuizen. In welk van de drie ziekenhuizen ze worden gezien, hangt af van hun woonplaats of voorkeur.

Spoedgevallen

Patiënten die op de spoedgevallendienst van UZ Leuven behandeld werden, maar van wie het klinische probleem niet aansluit bij de expertisedomeinen van de stafleden in UZ Leuven, zullen ook een vervolgafspraak krijgen in Heilig Hart Leuven, Heilig Hart Tienen of AZ Diest.

Bestaande behandelrelaties

De reorganisatie van de raadpleging neurologie beperkt zich momenteel dus tot een verschuiving van UZ Leuven naar de drie regionale ziekenhuizen voor pathologie die niet rechtstreeks verbonden is met de specifieke expertisedomeinen van de dienst neurologie UZ Leuven. De neurologen van de verschillende ziekenhuizen blijven de patiënten met wie zij al een behandelrelatie hebben, verder opvolgen.

In een volgende fase zullen samenwerkingsafspraken gemaakt worden rond de meer specifieke pathologieën en de opvang van patiënten met een beroerte.

Gerelateerd

Meer nieuws over "Neurologie"

Dement in de fleur van je leven

10 september 2021
Ook al is dementie een ziekte van oudere mensen, soms treft ze mensen op jongere leeftijd. Wat betekent zo’n diagnose als je nog actief in het leven staat? Een dementievriendelijke samenleving is belangrijk, vertelt onze ouderenpsychiater.
Lees meer
Meer nieuws over "Neurologie"

Oogartsen, biologen en ingenieurs trekken ten strijde tegen alzheimer

26 mei 2021
Onderzoekers van UZ Leuven, KU Leuven, VITO en imec publiceerden veelbelovende resultaten over het gebruik van een hyperspectrale camera om eiwitplaques in de ogen van alzheimerpatiënten op te sporen.
Lees meer
Meer nieuws over "Neurologie"

ALS en frontaalkwabdementie vroegtijdig op het spoor

3 juni 2020
Een PET-MR hersenscan kan vroege afwijkingen detecteren bij mensen die een verhoogde kans op ALS en frontaalkwabdementie hebben als gevolg van een genetische fout. Dat ontdekten onderzoekers van VIB, KU Leuven en UZ Leuven.
Lees meer
Laatste aanpassing: 17 januari 2020