Nieuwe organisatie van de raadplegingen neurologie binnen het ziekenhuisnetwerk Vlaams-Brabant Oost

5 juli 2019

De diensten neurologie van de ziekenhuizen die deel uitmaken van het locoregionaal netwerk Vlaams-Brabant Oost (UZ Leuven, Heilig Hart Leuven, Heilig Hart Tienen en AZ Diest) wensen voor de neurologische zorg in deze regio concreter samen te werken. Zij wensen de neurologische zorg zo te organiseren, dat patiënten met neurologische problemen georiënteerd worden naar het centrum met een expertise en context die het meest geschikt zijn voor de betreffende (vermoedelijke) pathologie. Kwaliteit van zorg is daarbij bepalend en impliceert naast medische expertise ook nabijheid van zorg, snelheid van dienstverlening en beschikbaarheid van multidisciplinaire teams. 

Een eerste stap in deze reorganisatie van zorg uit zich in de organisatie van de raadplegingen neurologie.

Neurologie stockbeeld

De diensten neurologie van UZ Leuven, RZ Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen en AZ Diest zullen de neurologische zorg in de regio voortaan samen organiseren.

Algemene neurologische klachten

Patiënten met algemene neurologische klachten zullen gezien worden door een van de neurologen in de regionale ziekenhuizen, ook wanneer zij via UZ Leuven een afspraak voor een raadpleging aanvragen. Ook patiënten met hoofdpijn die nog niet door een neuroloog werden gezien of patiënten met duizeligheid, krijgen een afspraak in een van de drie regionale ziekenhuizen. In welk van de drie ziekenhuizen ze worden gezien, hangt af van hun woonplaats of voorkeur. 

Spoedgevallen

Patiënten die op de spoedgevallendienst van UZ Leuven behandeld werden, maar van wie het klinische probleem niet aansluit bij de expertisedomeinen van de stafleden in UZ Leuven, zullen ook een vervolgafspraak krijgen in Heilig Hart Leuven, Heilig Hart Tienen of AZ Diest.

Bestaande behandelrelaties

De reorganisatie van de raadpleging neurologie beperkt zich momenteel dus tot een verschuiving van UZ Leuven naar de drie regionale ziekenhuizen voor pathologie die niet rechtstreeks verbonden is met de specifieke expertisedomeinen van de dienst neurologie UZ Leuven. De neurologen van de verschillende ziekenhuizen blijven de patiënten met wie zij al een behandelrelatie hebben, verder opvolgen. 

In een volgende fase zullen samenwerkingsafspraken gemaakt worden rond de meer specifieke pathologieën en de opvang van patiënten met een beroerte.

Gerelateerd

Laatste aanpassing: 17 januari 2020