Plexus: samenwerking ziekenhuizen Oost-Vlaams-Brabant

20 december 2019
Op 20 december ondertekenden RZ Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, AZ Diest en UZ Leuven de statuten van een nieuw ziekenhuisnetwerk. Dat krijgt de naam Plexus, een medische term voor een netwerk van zenuwen of bloedvaten. De naam staat symbool voor het knooppunt van kwalitatieve zorg dat het netwerk wil zijn.
Ondertekening van de statuten voor het nieuwe ziekenhuisnetwerk Plexus

Op vrijdag 20 december ondertekenden RZ Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, AZ Diest en UZ Leuven de statuten van het nieuwe ziekenhuisnetwerk Plexus.

 

 

 

 

Sinds 1 januari 2020 moet elk ziekenhuis lid zijn van een ziekenhuisnetwerk. De overheid wil daarmee de samenwerking tussen de ziekenhuizen vooral met betrekking tot basisspecialistische zorg stimuleren. Vanuit dat perspectief ondertekenen de vier ziekenhuizen hun samenwerking als locoregionaal ziekenhuisnetwerk.

 

De focus van het netwerk ligt op het aanbieden en bewaken van kwaliteitsvolle zorg die zo dicht mogelijk bij de patiënt staat.

De langetermijnvisie van het netwerk en de gemeenschappelijke identiteit krijgen verder vorm, met behoud van de eigenheid van elk van de vier deelnemende ziekenhuizen. “Samenwerking, maar met behoud van de eigen autonomie”, zo verzekert de voorzitter van het netwerk, Jo Vandeurzen. De focus van het netwerk ligt op het aanbieden en bewaken van kwaliteitsvolle zorg die zo dicht mogelijk bij de patiënt staat. Belangrijk daarbij is de continuïteit van zorg tussen de verschillende zorgpartners.

Knooppunt van zorg

De naam die het netwerk heeft gekozen, Plexus, verwijst naar zo’n knooppunt van kwalitatieve zorg. Plexus is de medische term voor een netwerk van zenuwen of bloedvaten. Als naam voor het nieuwe netwerk staat Plexus symbool voor een samenwerking waarin de vier ziekenhuizen elk hun eigen plaats krijgen. Bedoeling is een sterk netwerk uit te bouwen waarin visie, inspiratie, respect, kennis en technologie kernbegrippen zijn.

Jo Vandeurzen: “Elk van de vier ziekenhuizen heeft de ambitie om een schakel te zijn in dit geïntegreerde knooppunt van zorg. Als Plexus willen ze samen stappen zetten voor de zorg van morgen.”’

Laatste aanpassing: 12 juli 2023