UZ Leuven behaalt 4 prestigieuze JCI-kwaliteitslabels

30 oktober 2019

Op vrijdag 18 oktober werd in UZ Leuven de vierde JCI-visitatie afgesloten, een evaluatie die het kwaliteitssysteem van zorginstellingen toetst aan hoge internationale kwaliteits- en veiligheidsstandaarden. UZ Leuven behaalde voor de vierde keer het prestigieuze kwaliteitslabel. Bovendien kreeg het als eerste Vlaamse ziekenhuis vier verschillende kwaliteitslabels in één keer.  

 

 

 

Vier kwaliteitslabels in één klap

Daarnaast mag UZ Leuven zich als eerste ziekenhuis in Vlaanderen eigenaar noemen van niet één, maar vier JCI-labels. UZ Leuven liet zich accrediteren als ziekenhuis, maar daarnaast werd ook de zorg voor patiënten met een meervoudig letsel (polytrauma), beroerte (CVA) of wervelkolomproblemen onder de loep genomen. Dankzij de grote inzet van alle UZ Leuven-medewerkers werd het ziekenhuis zowel voor de ziekenhuisbrede evaluatie als voor de evaluatie van de zorgprogramma’s met een certificatielabel beloond. 

Dankzij onze sterke kwaliteitscultuur kunnen we telkens opnieuw onze patiëntenzorg en de resultaten daarvan naar een hoger niveau tillen.
Prof. dr. Wim Robberecht - CEO

Sterke kwaliteitscultuur

“De enorme inzet van alle medewerkers heeft ervoor gezorgd dat we dit label behaald hebben. We zijn iedereen geweldig dankbaar daarvoor. Dankzij onze sterke kwaliteitscultuur kunnen we telkens opnieuw onze patiëntenzorg en de resultaten daarvan naar een hoger niveau tillen”, zegt CEO prof. dr. Wim Robberecht. “Op deze vierde editie mogen we buitengewoon trots zijn. Het is weliswaar niet de eerste keer dat we dit label halen, maar met een rapport dat slechts een tiental opmerkingen bevat, hebben we dit jaar beter gescoord dan ooit. Bovendien hebben we niet alleen een globale accreditatie behaald voor het hele ziekenhuis, maar ook drie zorgprogrammacertificaties.”

Joint Commission International

Joint Commission International of JCI is een organisatie die internationale normen, de JCI standards, vastlegt op het vlak van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Er zijn 300 standaarden die geëvalueerd worden aan de hand van 1.300 objectieve, meetbare criteria. Als de JCI-inspectie aantoont dat het kwaliteitssysteem van de zorginstelling beantwoordt aan standaarden, kent JCI een ziekenhuisaccreditatie voor drie jaar toe.

JCI inspecteert het ziekenhuis in zijn dagelijkse werking. De inspecteurs volgen individuele patiënten tijdens alle aspecten van hun behandeling en zorg. Zowel medewerkers als patiënten en bezoekers worden daarbij betrokken. Daarmee onderscheidt JCI zich van andere erkenningen en certificaten, die vanuit een sterke beleidsorganisatorische focus werken. De aanpak van JCI richt zich op de ziekenhuiswerking in al haar aspecten.

UZ Leuven was in 2010 het eerste Vlaamse ziekenhuis dat de uitdaging aanging om zich door de Joint Commission International (JCI) te laten evalueren. Als een inspectie door JCI aantoont dat de kwaliteit van het ziekenhuis voldoet aan de hoge JCI standards, krijgt het een accreditatielabel. Dit jaar behaalde UZ Leuven voor de vierde keer op rij dat prestigieuze kwaliteitslabel voor de komende drie jaar.

Laatste aanpassing: 16 maart 2023