Investeren in netwerken: elektronisch patiëntendossier mynexuzhealth

Met het elektronische patiëntendossier KWS zette de IT-dienst van UZ Leuven zich op de kaart als de ontwikkelaars van een modern patiëntendossier, dat ondertussen in meer dan de helft van de Vlaamse ziekenhuizen gebruikt wordt als een groot gedeeld medisch netwerk. Het is een enorme troef voor zorgverleners, die zo – op elk moment en onafhankelijk van waar de patiënt zich aanbiedt – over de juiste informatie beschikken. Zorgverleners werken samen in één gedeeld medisch dossier, waardoor patiënten niet elke keer opnieuw hun verhaal moeten doen. Als de patiënt zijn toestemming geeft, kunnen ook huisartsen en artsen uit niet-aangesloten ziekenhuizen toegang krijgen tot het medische dossier.

 

 

Transparant patiëntendossier

Patiënten in UZ Leuven hebben dankzij het softwareplatform mynexuzhealth toegang tot hun eigen medische patiëntendossier. Via een beveiligde website of app op de smartphone kunnen ze hun verslagen, facturen, labresultaten, onderzoeken, medische beelden of persoonlijke gegevens online raadplegen. Voor een aantal behandelingen krijgen patiënten informatie op maat op de juiste tijdstippen. Artsen kunnen aan hun patiënten vragen om in mynexuzhealth een dagboek bij te houden over hun aandoening. Die info wordt in realtime toegevoegd aan het medische dossier. Het online beschikbaar stellen van het patiëntendossier is een belangrijke stap in het proces van patient empowerment, waarbij mensen meer betrokken zijn bij hun ziekte en zorgproces.

Met de mobiele app mynexuz kunnen patiënten zich bij aankomst in het ziekenhuis ook inschrijven, zonder dat ze langs de inschrijvingsbalie of kiosk moeten gaan. De app is op de hoogte van de afspraak en geeft meteen de juiste wegbeschrijving naar de raadpleging.  De app van mynexuzhealth is beschikbaar voor Android en iOS.

Ondertussen sloten al meer dan twintig ziekenhuizen in Vlaanderen zich aan bij mynexuzhealth, een joint venture van UZ Leuven en Cegeka. Dat maakt van mynexuzhealth de marktleider in Vlaanderen wat het elektronisch patiëntendossier betreft. Meer dan 30 000 patiënten gebruiken ondertussen het dossier in hun contacten met hun zorgteam, hetzij via de computer of via de smartphone. UZ Leuven was het eerste ziekenhuis in België dat zijn patiënten inzage gaf in hun eigen medische dossier via een website en app.

Laatste aanpassing: 17 februari 2020