Toegang tot eigen dossier via mynexuzhealth

17 april 2017

Patiënten van UZ Leuven, AZ Diest en AZ Groeninge kunnen sinds april 2017 rechtstreeks hun patiëntendossier inkijken via de pc of een app op de smartphone: mynexuzhealth. Mynexuzhealth is een volgende stap in het proces van patient empowerment, waarbij patiënten meer betrokken zijn bij hun ziekte en zorgproces.

mynexuzhealth

U kunt uw dossier nu ook bekijken via een app op uw smartphone.

Dat patiënten hun patiëntendossier kunnen inkijken, is niet nieuw. Een afschrift of kopie van je medisch of verpleegkundig dossier opvragen, kan al langer dan vandaag. Iedereen kan zo’n afschrift tegen vergoeding naar huis laten opsturen, ten laatste twee weken na de aanvraag.

Voortaan kunnen patiënten hun patiëntendossier echter ook online kosteloos inkijken, tenminste als het gaat om een verslag dat is opgesteld na 15 augustus 2016. Wie als patiënt van UZ Leuven een ouder stuk uit zijn dossier wil inkijken, moet alsnog op de ‘oude’ manier een aanvraag doen en krijgt de gevraagde info thuis opgestuurd. Voor AZ Groeninge kunnen verslagen van na 17 oktober 2016 worden ingekeken. Voor AZ Diest ligt de datum vast op 1 januari 2017.

Gevalideerde verslagen

Het patiëntendossier online inkijken kan via de beveiligde webtoepassing en de app mynexuzhealth. Inloggen doe je via een mynexuzhealth-codekaart of een e-ID. Patiënten hebben online inzage in gevalideerde eindverslagen van bijvoorbeeld onderzoeken, radiologische scans, raadplegingen, ziekenhuisopnames, functiemetingen of labresultaten. Voor AZ Groeninge zullen labresultaten en medische beelden in een latere fase volgen. Een patiënt krijgt zijn resultaat pas te zien als het gevalideerd is door de behandelende arts.

Gefaseerde aanpak

Een aantal documenten is voorlopig nog niet toegankelijk voor patiënten, maar zal in latere fases zichtbaar worden. Zo kan een patiënt online nog geen verslagen of documenten zien van de dienst menselijke erfelijkheid, net zomin als verslagen van psychologen of de dienst psychiatrie.

Arts en patiënt worden gelijkwaardige partners, die samen werken aan de best mogelijke therapie.
prof. dr. Johan Van Eldere

Prof. dr. Johan Van Eldere, hoofdgeneesheer UZ Leuven: “Het online beschikbaar stellen van patiëntendossiers is een mooi voorbeeld van patient empowerment, een belangrijk thema in ons streven naar efficiëntere gezondheidszorg. Patiënten nemen zelf het stuur in handen bij hun ziekte en zorgproces. Tijdens een consultatie bij de arts krijg je vaak veel info te verwerken: die kun je op eigen tempo thuis online nalezen. Een beter geïnformeerde patiënt heeft een beter ziekte-inzicht en zal zich beter aan zijn behandeling houden. Arts en patiënt worden gelijkwaardige partners die samenwerken aan de best mogelijke therapie.”

Digitale gezondheidszorg

De mogelijkheid om transparant en makkelijk een patiëntendossier te kunnen opvragen, is een belangrijk item voor minister Maggie De Block, die werk wil maken van digitale technologieën in de gezondheidszorg.

Daarnaast past het binnen de Europese regelgeving General Data Protection Regulation, die voorschrijft dat mensen moeten kunnen zien wat er over hen bekend is in een dossier bij bijvoorbeeld banken, ziekenhuizen of in andere databases. Ook de Belgische commissie ‘Rechten voor de patiënt’ vermeldt expliciet dat mensen hun medisch dossier bij voorkeur elektronisch moeten kunnen inkijken. Tegen mei 2018 moet iedereen zich in regel stellen met die wetgeving.

We zien bij ziekenhuizen in het buitenland dat hun ervaring positief is: de vragen van patiënten worden interessanter en de patiënt wordt zelf een gemotiveerde partner in zijn genezingsproces.
prof. dr. Bart Van den Bosch, CIO in UZ Leuven

Prof. dr. Bart Van den Bosch, CIO in UZ Leuven: “Voor België is het een primeur om een patiëntendossier zo breed elektronisch open te stellen. UZ Leuven, AZ Diest en AZ Groeninge beginnen er als eerste mee, de andere nexuzhealth-ziekenhuizen kunnen volgen op hun eigen tempo. We zien bij ziekenhuizen in het buitenland dat hun ervaring positief is: de vragen van patiënten worden interessanter en de patiënt wordt zelf een gemotiveerde partner in zijn genezingsproces. Voor onze artsen en andere zorgverleners is het belangrijk te beseffen dat een patiënt voortaan op een meer directe manier meeleest in zijn dossier.”

Laatste aanpassing: 16 maart 2023