Investeren in netwerken: internationale netwerken

European University Hospitals Alliance (EUHA)

Overal in Europa worden grote universitaire ziekenhuizen met dezelfde uitdagingen geconfronteerd. UZ Leuven sloot zich aan bij de European University Hospitals Alliance (EUHA) om samen sterker te staan. Twee vooraanstaande ziekenhuizen, Vall d’Hebron (Barcelona) en Karolinska (Zweden), namen het initiatief om tien universitaire ziekenhuizen te selecteren die aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals meer dan duizend bedden hebben en zich onderscheiden op het vlak van onderzoek en opleiding. Behalve een uitwisseling op het vlak van kennis, heeft de organisatie ook als doel om op Europees vlak mee te werken aan de ontwikkeling van een gezondheidszorg die de uitdagingen van de toekomst aankan.

Europese referentienetwerken (ERNs)

Geen enkel land heeft op zichzelf de kennis en capaciteit om alle zeldzame en complexe ziekten te behandelen of om de diagnose te stellen van alle zeldzame aandoeningen. Europese referentienetwerken (ERNs) zijn innovatieve virtuele platforms, die moeten zorgen voor een uitwisseling van expertise en levensreddende kennis, zonder dat artsen en patiënten daarvoor naar een ander land moeten reizen. UZ Leuven sloot zich aan bij de Europese referentienetwerken, om patiënten die aan een zeldzame ziekte lijden de beste zorg en nieuwe behandelingen te kunnen aanbieden. Via het toekomstpact dat België heeft gesloten met de farmaceutische industrie, krijgen patiënten toegang tot de nieuwste behandelingen.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020