Investeren in netwerken: locoregionaal netwerk

Plexus: vier ziekenhuizen, één netwerk

Om te garanderen dat de juiste zorg bereikbaar en uniform is voor iedereen in de regio, vormt UZ Leuven samen met AZ Diest, H. Hart Leuven en RZ Tienen een locoregionaal netwerk in Oost-Vlaams-Brabant. Het netwerk kreeg de naam Plexus, een medische term voor een netwerk van zenuwen of bloedvaten. De naam staat symbool voor het knooppunt van kwalitatieve zorg dat het ziekenhuisnetwerk wil zijn. De focus van Plexus ligt op kwaliteitsvolle zorg die zo dicht mogelijk bij de patiënt staat. Belangrijk daarbij is de continuïteit van zorg tussen de verschillende partners. Met een duurzaam samenwerkingsverband willen de betrokken ziekenhuizen een betere patiëntgerichte zorg krijgen door middel van innovatie, opleiding en kwaliteitsverbetering in de regio. De vier ziekenhuizen ondersteunen en optimaliseren elkaars zorgaanbod, bijvoorbeeld door artsen uit te wisselen of raadplegingen op één plaats te concentreren. overheid.

 

Zorgzaam Leuven

UZ Leuven investeert ook in waardevolle projecten over eerstelijnszorg in de regio. Zorgzaam Leuven is bijvoorbeeld een proefproject in de stad Leuven, waarbij uiteenlopende zorgpartners samenwerken om nieuwe modellen voor chronische zorg uit te werken. Thuiszorg en woonzorg, stadsdiensten als het CAW, patiëntenorganisaties en ziekenfondsen bundelen hun krachten om kwetsbare personen met chronische aandoeningen de beste zorg te kunnen bieden en oudere mensen te helpen bij een gezonde levensstijl. Bedoeling is om zo de stijgende opmars van chronische ziektes af te remmen.

Project verkorte kraamtijd

UZ Leuven maakt deel uit van het pilootproject ‘bevallen met verkort ziekenhuisverblijf’, dat in 2016 van start ging in de Leuvense regio. Het is een van de zes pilootprojecten van het kabinet voor Volksgezondheid voor verkorte kraamtijd: pas bevallen vrouwen en hun baby verlaten na 2 of 3 nachten het ziekenhuis. Om de thuisverzorging af te stellen op de nieuwe situatie, startte UZ Leuven samen met Heilig Hart Leuven, RZ Tienen en kraamexpertisecentrum De Bakermat het project van drie jaar. In samenwerking met onder andere Leuvense vroedvrouwen, huisartsen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties en Kind en Gezin worden zwangere vrouwen begeleid.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020