Retrospectieve studie indienen bij EC onderzoek

Een retrospectieve studie is een studie gebaseerd op gegevens uit het verleden die reeds beschikbaar zijn in bestaande patiëntendossiers, medische dossiers of administratieve dossiers.

Dossier samenstellen

Verplicht

Voor een geldige aanvraag voor een retrospectieve studie zijn de volgende onderdelen verplicht:

Vanaf 01/01/2022 zal het voor retrospectieve studies waar UZ Leuven opdrachtgever van is, verplicht zijn de protocol template te gebruiken die terug te vinden is op de website van het CTC.

Indien de template niet gevolgd wordt, zal het dossier niet ontvankelijk kunnen verklaard worden door EC.

Optioneel

Indien relevant voor uw studie, dient u ook de volgende onderdelen in:

Dossier klaarmaken

Per onderdeel kunt u slechts 1 bestand opladen.

Hebt u meerdere bestanden per onderdeel? Bundel ze dan in een gecomprimeerde map (zip-bestand).

Studie indienen

Zodra u uw aanvraag start, kunt u tussentijds niet bewaren.

Beschikt u over alle onderdelen?

Laatste aanpassing: 31 mei 2022