Geschiktheid van de faciliteiten/betrokken ondersteunende diensten - EC onderzoek

EC dient na te gaan of de studie binnen de instelling, site of praktijk kan worden uitgevoerd, rekening houdend met de interne procedures van de instelling. De site dient over alle faciliteiten en apparatuur te beschikken om een studie uit te voeren.

De gevalideerde en ondertekende aanvraagformulieren van de ondersteunende diensten zijn niet langer een ontvankelijkheidscriterium bij EC Onderzoek vanaf studie S65075. Het akkoord van ALLE ondersteunende diensten is echter wel noodzakelijk om de studie te kunnen activeren en/of om contracten te finaliseren.

Via deze link kan u de juiste aanvraagformulieren downloaden.

NB: bij studies met een volgnummer voor S65075 dient EC Onderzoek wel nog de ondertekende aanvraagformulieren te ontvangen bij indiening.

Laatste aanpassing: 4 januari 2023