Aanvraagformulier voor ondersteunende diensten

  • Current Vul eerst uw aanvraag in.
  • Upload vervolgens uw aanvraagformulier en/of bijhorende manual.
Uw aanvraag

Gelieve het correcte Snummer in te vullen zodat de aanvraagformulieren bij de juiste studie terecht komen. Vul zelf de 5 cijfers in. Start met S. Bijv. S12345.

Contactpersoon studieteam
Kies uw ondersteuning
Voor apotheek geneesmiddelen is er een apart elektronisch formulier.
Het indienen van het ‘Aanvraagformulier: Gebruik van gevaarlijke agentia en/of (demo)toestellen bij klinische studies’ is niet nodig in geval het een studie betreft met GGO’s waarbij de ziekenhuisapotheek UZ Leuven betrokken wordt. Het indienen van het elektronisch formulier specifiek voor GGO-studies is dan voldoende. Let op: deze uitzondering geldt niet voor GGO studies waarbij het CKF betrokken wordt!
Laatste aanpassing: 25 januari 2021