Aanvraagformulier voor ondersteunende diensten

Uw aanvraag

Gelieve het correcte Snummer in te vullen zodat de aanvraagformulieren bij de juiste studie terecht komen. Vul zelf de 5 cijfers in. Start met S. Bijv. S12345.

Contactpersoon studieteam
Protocol
Initiële indiening of amendement

Opgelet: als er meerdere opties van toepassing zijn voor éénzelfde amendement, moet u het formulier meerdere malen invullen.

Vb: 1 formulier voor de toevoeging van pneumologie en nucleaire geneeskunde en 1 formulier voor de wijziging van laboratoriumgeneeskunde.

Specifieer amendement
Vb: Pneumologie wordt betrokken ondersteunende dienst omwille van de toevoeging van een spirometrie of nucleaire geneeskunde wordt betrokken omwille van de toevoeging van een PET-CT.
Vb: Laboratoriumgeneeskunde zal extra analyses doen bovenop de initieel gevraagde analyses.
Vb: Functiemetingen hart- en vaatziekten is niet langer betrokken omdat de sponsor een ECG-toestel zal leveren.

Enkel van toepassing voor amendementen.


Ondersteuning
Kies uw ondersteuning
Voor apotheek geneesmiddelen is er een apart elektronisch formulier.
Voor apotheek geneesmiddelen is er een apart elektronisch formulier.
Upload vervolgens uw aanvraagformulier en/of bijhorende manual.

Per onderdeel kunt u slechts 1 bestand opladen. Hebt u meerdere bestanden per onderdeel? Bundel ze dan in 1 gecomprimeerde map (zip-bestand).

Apotheek medische materialen
Biobank

Hebt u meerdere bestanden? Bundel ze dan in 1 gecomprimeerde map (zip-bestand).


Centrum menselijke erfelijkheid
Forensische geneeskunde/mortuarium
Functiemetingen hart- en vaatzieken volwassenen
Functiemetingen hart- en vaatzieken kinderen
Functiemetingen pneumologie
Laboratoriumgeneeskunde
Nucleaire geneeskunde
Pathologische ontleedkunde
Dermatologie
Gynaecologie
Oftalmologie
NKO-GH
Neurologie
Radiologie
Apotheek geneesmiddelen
Laatste aanpassing: 3 augustus 2022