Hemofiliecentrum

In het hemofiliecentrum kunt u terecht voor behandeling en opvolging van hemofilie en stollingsstoornissen.

Afspraken

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Hemofiliecentrum
Herestraat 49
3000 Leuven

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Afibrinogenemie

Zelfzame en erfelijke stollingsaandoening waarbij geen fibrogeen in de lever wordt aangemaakt.

Fibrogeen-deficiëntie

Stollingsaandoeningen waarbij er geen of te weinig fibrogeen in de lever wordt aangemaakt, of waarbij het fibrogeen slecht werkt.

Hemofilie A

Bij hemofilie A ontbreekt het eiwit factor VIII (8) volledig of gedeeltelijk. Bij een bloeding wordt daardoor een bloedklonter gevormd die minder stabiel is.

Hemofilie B

Bij hemofilie B ontbreekt het eiwit factor IX (9) volledig of gedeeltelijk. De bloedklonter die bij een bloeding wordt gevormd is minder stabiel bij personen met hemofilie B.

Hypofibrinogenemie

Zelfzame en erfelijke stollingsaandoening waarbij er een tekort is aan fibrogeen, een eiwit dat in de lever wordt aangemaakt.

Stoornis stollingsfactor 5

Zeldzame stollingstoornis die zowel bij jongens als meisjes kan voorkomen. De aandoening komt bij 1 op een miljoen mensen voor.

Stoornis stollingsfactor 7

Zeldzame stollingstoornis die zowel bij jongens als meisjes kan voorkomen. De aandoening komt bij 1 op 500.000 mensen voor.

Stoornis stollingsfactor 10

Zeldzame stollingstoornis die zowel bij jongens als meisjes kan voorkomen. De aandoening komt bij 1 op een miljoen mensen voor.

Stoornis stollingsfactor 11

Zeldzame stollingstoornis die zowel bij jongens als meisjes kan voorkomen. De aandoening komt bij 1 op een miljoen mensen voor.

Stoornis stollingsfactor 12

Zeldzame stollingstoornis die zowel bij jongens als meisjes kan voorkomen. De aandoening komt bij 1 op een miljoen mensen voor.

Stoornis stollingsfactor 13

Uiterst zeldzame stollingstoornis die zowel bij jongens als meisjes kan voorkomen. De aandoening komt bij 1 op vijf miljoen mensen voor.

Thrombastenie van Glanzmann

Zeldzame en erfelijke bloedplaatjesstoornis waarbij bloedplaatjes niet aan elkaar vasthechten. De bloedstolling blijft daardoor uit.

Verworven hemofilie

Het lichaam maakt spontaan antilichamen aan tegen factor VIII (8), factor IX (9) of V (5). Hierdoor wordt de werking van deze stollingsfactoren gehinderd.

Ziekte van Von Willebrand

Erfelijke bloedingsziekte die dikwijls voorkomt en meestal slechts lichte tot matige bloedingsneiging veroorzaakt. Bij een aantal patiënten (1 op 10.000) kunnen deze bloedingen echter ernstiger zijn en veelvuldiger voorkomen.

Contact

Laatste aanpassing: 30 juni 2023