Databank contactallergie

Deze databank geeft patiënten en professionals (artsen, apothekers, tandartsen, paramedici) informatie over stoffen die een contactallergisch eczeem kunnen uitlokken. De informatiedocumenten over deze contactallergenen staan alfabetisch gerangschikt.