Contactallergie voor latex

Er is bij u een contactallergie vastgesteld aan latex. Wanneer u hiermee in contact komt, kan dit aanleiding geven tot een contactallergisch eczeem. U moet deze stof dan ook zoveel mogelijk vermijden.

Belangrijk daarbij is dat deze allergie zich niet alleen kan uiten onder de vorm van huiduitslag maar ook aanleiding kan geven tot ernstige algemene symptomen zoals neusloop, tranende ogen, ademnood en zelfs levensbedreigende reacties met bloeddrukdaling en shock.

Wat is latex?

Latex is het "natuurlijke rubber" dat wordt gewonnen uit het sap van de rubberboom. Eigenlijk bestaat latex niet uit één enkel product, maar is het een mengsel van verschillende eiwitten die
aanleiding kunnen geven tot een allergie.

Gebruik en voorkomen

De belangrijkste bron van contact met latex is het contact met latex handschoenen. Deze worden vooral gedragen door medisch en paramedisch personeel zoals artsen, tandartsen en verpleging. Daarnaast is latex ook aanwezig in medisch materiaal (zoals intubatiemateriaal, katheters, bepaalde medische kleefpleisters), materiaal dat gebruikt wordt door tandartsen, condooms, ballonen, huishoudelijke handschoenen en andere producten. Tenslotte komt latex ook voor in bepaalde verven.

Groepsverwante stoffen

Personen die allergisch zijn aan latex kunnen ook allergisch zijn aan stoffen die nauw verwant zijn aan latex, zoals banaan, kastanje, kiwi, avocado en passiefruit. In de praktijk is dit echter vrij zeldzaam.

Opmerking

Personen die allergisch zijn aan latex dienen hiervan steeds hun arts, tandarts, verpleegkundige, ... op de hoogte te brengen. Anders bestaat het risico dat de zorgverstrekker in kwestie handelingen uitvoert waarbij hij/zij latex handschoenen draagt, met mogelijks zeer ernstige en zelfs fatale gevolgen voor de persoon met de latexallergie.

Vragen of feedback

Contactallergie
  • Neem contact op met uw behandelende dermatoloog.

Laatste aanpassing: 6 januari 2023