Contactallergie voor neomycine en derivaten

Er is bij u een contactallergie vastgesteld aan neomycine en derivaten. Wanneer u hiermee in contact komt, kan dit aanleiding geven tot een contactallergisch eczeem. U moet deze stoffen dan ook zoveel mogelijk vermijden.

Wat is neomycine?

Neomycine is een aminoglycoside antibioticum. Het bestaat uit 78-88% neomycine B en 10-16% neomycine C. Neomycine penetreert traag doorheen de huid; daardoor wordt de patchtest
soms pas laattijdig positief (4 dagen).

Gebruik en voorkomen

  • Veel geneesmiddelen voor uitwendig gebruik voor de behandeling van infectie, bijvoorbeeld crèmes, poeders, zalven en oor- en oogdruppels. Sensibilisatie gebeurt meestal via applicatie op beenwonden. 
  • Antibioticum voor inwendig gebruik (orale of intraveneuze toediening kan bij een gesensibiliseerd persoon gegeneraliseerde eczemateuze reacties veroorzaken).
  • Vaccins
  • Voeding voor huisdieren, kippengraan
  • In de diergeneeskunde: preparaten voor inwendig gebruik

De lijst van bronnen is niet exhaustief, maar dient om een idee te hebben van mogelijke blootstellingen.

Groepsverwante stoffen

Groepsverwante stoffen zijn andere aminoglycosiden, bijvoorbeeld kanamycine, paromomycine, framycetine, gentamycine, streptomycine, ribostamycine, tobramycine en spectinomycine.

Vragen of feedback

Contactallergie
  • Neem contact op met uw behandelende dermatoloog. 

Laatste aanpassing: 31 december 2022