Contactallergie voor etofenamaat

Er is bij u een contactallergie vastgesteld aan etofenamaat. Wanneer u hiermee in contact komt, kan dit aanleiding geven tot een contactallergisch eczeem. U moet deze stof dan ook zoveel mogelijk vermijden. Etofenamaat kan zowel contactallergie als fotocontactallergie uitlokken. Contacturticaria is minder frequent.

Wat is etofenamaat?

Etofenamaat is een niet-steroidaal anti-inflammatoir middel.

Gebruik en voorkomen

Het wordt lokaal aangebracht bij ontstekingen en spier- en gewrichtspijnen (Flexium® gel/crème/spray).

Groepsverwante stoffen

Kruisreacties of gelijktijdige reacties met ketoprofen, flufenaminezuur en benzofenone werden beschreven.

In geval van sensibilisatie door etofenamaat kan indomethacine aangewend worden.

Vragen of feedback

Contactallergie
  • Neem contact op met uw behandelende dermatoloog.

Laatste aanpassing: 5 januari 2023