Symptomen

Rectumkanker ontstaat heel geleidelijk en is in de eerste stadia niet pijnlijk.

De meest voorkomende symptomen van rectumkanker zijn bloedverlies in de stoelgang en een veranderd stoelgangspatroon (constipatie of diarree).

Andere symptomen die kunnen voorkomen: 

 • Pijn
 • Branderig gevoel
 • Valse aandrang om stoelgang te maken
 • Vermagering

Risicofactoren & erfelijkheid

 • Komt gemiddeld voor tussen de 60 en 70 jaar.
 • Treft zowel vrouwen als mannen, maar komt iets vaker voor bij mannen. 
 • Is meestal niet erfelijk, maar er bestaan erfelijke syndromen of een familiale voorbeschiktheid bij ongeveer 20% van de patiënten.
 • Bij patiënten jonger dan 50 jaar moet een erfelijke voorbeschiktheid onderzocht worden.

Screening

In Vlaanderen worden personen tussen 55 en 74 jaar opgeroepen voor een stoelgangstest op bloed (bevolkingsscreening). Bij een afwijkend resultaat moet een coloscopie gebeuren. 

Als er een familiale belasting is, wordt vaak een screeningscoloscopie aangeraden.

Als een ouder, broer of zus dikkedarmkanker heeft (gehad), dan laat u al vroeger een coloscopie uitvoeren: vanaf 40 jaar of 10 jaar voor de leeftijd waarop uw familielid ziek werd. 

Multidisciplinaire aanpak in stappen

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken, endoscopie met biopsie, CT-scan en een MR-scan bepaalt het multidisciplinaire team (radioloog, digestief oncoloog, chirurg en radiotherapeut-oncoloog) of een patiënt meteen geopereerd moet worden, of dat er eerst een voorbehandeling met chemotherapie, radiotherapie of een combinatie van beide wordt gegeven.

De uiteindelijke chirurgische ingreep hangt af van het resultaat van die voorbehandeling. Soms kan daardoor de sluitspier worden behouden of is er minder uitgebreide chirurgie nodig. Bij een kleine groep van patiënten is het soms mogelijk een operatie te vermijden. Na de operatie volgt soms nog een bijkomende chemotherapie om de kans op herval te verminderen

Overlevingskansen

Uit cijfers van het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²) blijkt dat de aanpak, behandeling en resultaten van rectumkanker erg verschillend zijn in de Vlaamse ziekenhuizen. 

De kans op overlijden 30 dagen na de chirurgische ingreep ligt op 0,7 procent in UZ Leuven, het gemiddelde in alle Vlaamse ziekenhuizen ligt drie keer hoger.

Voor de kans op overlijden 90 dagen na de ingreep zijn de verschillen nog groter: 1% in UZ Leuven en 4,4% in Vlaanderen.

De kankergerelateerde kans op overleven na 5 jaar voor patiënten met een diagnose van rectumkanker is 74,7% in UZ Leuven, terwijl het Vlaamse gemiddelde 67,5% is. Van de patiënten die een operatie ondergingen, bedraagt de overlevingskans in UZ Leuven 82,3%. In Vlaanderen is dat 78,1%. 

Bekijk alle resultaten op www.zorgkwaliteit.be.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Toedienen van geneesmiddelen die de groei van kankercellen verhinderen of deze cellen vernietigen.

 • Uitwendige bestraling met ioniserende stralen, opgewekt door een lineaire versneller.

 • Een operatie waarbij het kwaadaardig gezwel in de endeldarm en het omliggende vetweefsel met daarin de lymfeklieren wordt weggenomen. De ingreep wordt meestal via laparoscopische weg uitgevoerd (kijkoperatie) waarbij vaak een deel transanaal wordt uitgevoerd (taTME). Deze techniek zorgt ervoor dat minder patiënten een uitgebreide operatie moeten ondergaan.

 • Transanale minimaal invasieve chirurgie (TAMIS), een operatie waarbij het kwaadaardig gezwel langs de anus wordt weggenomen met behulp van fijne langwerpige instrumenten.
 • Endoscopische resectie tijdens coloscopie voor zeer kleine vroegtijdige tumoren

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Lichamelijk onderzoek waarbij de arts onder andere met de vinger via de aars de tumor onderzoekt.
 • Bloedonderzoek waarbij ook getest wordt op specifieke tumormerkers.
 • Onderzoek waarbij een flexibele sonde (coloscoop) een kleurenbeeld geeft van de binnenzijde van de dikke darm. Een coloscoop kan ook gebruikt worden om weefselstalen te nemen en kleine ingrepen uit te voeren.

 • Röntgenstralen genereren gedetailleerde dwarsdoorsneden van een lichaamsregio welke de computer omzet in beelden in andere ruimtelijke vlakken en in driedimensionale beelden.

 • In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt de signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.

 • Via een flexibele buis wordt een inwendige echografie gemaakt van de endeldarm.

 • PET/CT-scan waarbij een licht radioactief product wordt ingespoten, gevolgd door een scan met een speciale camera samen met een CT-scan.

Contact

Maak een afspraak


Specialisten