Naar huis na uw opname

Uw ontslag uit het ziekenhuis wordt altijd in samenspraak met de behandelende arts bepaald. Bespreek vóór uw ontslag duidelijk welke zorg u thuis nog verder moet zetten.

Vraag tijdig alle attesten en ontslagdocumenten die u nodig hebt. Controleer bij het verlaten van de kamer of u geen persoonlijke bezittingen hebt achtergelaten.

Hulp en ondersteuning thuis

Hebt u thuis nog bijkomende hulp of ondersteuning nodig? Onze sociaal werkers adviseren u graag over de mogelijkheden en helpen u op weg.

Terug naar huis: uw medicatie

Na een raadpleging of opname kan uw behandelplan wijzigen. De arts of verpleegkundige overloopt alle wijzigingen zodat u goed op de hoogte bent. Wanneer u medicatie nodig hebt, maakt de arts een voorschrift op zodat u uw medicatie of gezondheidsproducten kan afhalen in de (ziekenhuis)apotheek.

Wat vond u ervan? Vlaamse Patiëntenpeiling

We horen graag uw feedback over uw verblijf en de zorgverlening. Uw feedback helpt ons om het nog beter te doen.

Elke patiënt die in UZ Leuven opgenomen wordt, krijgt een uitnodiging om een korte vragenlijst in te vullen.

Lees meer over de tevredenheidsenquête
Laatste aanpassing: 30 mei 2022