Naar huis na uw opname

Uw ontslag uit het ziekenhuis wordt altijd in samenspraak met de behandelende arts bepaald. Bespreek vóór uw ontslag duidelijk welke zorg u thuis nog verder moet zetten.

Vraag tijdig alle attesten en ontslagdocumenten die u nodig hebt. Controleer bij het verlaten van de kamer of u geen persoonlijke bezittingen hebt achtergelaten.

Hulp en ondersteuning thuis

Hebt u thuis nog bijkomende hulp of ondersteuning nodig? Onze sociaal werkers adviseren u graag over de mogelijkheden en helpen u op weg.

Wat vond u ervan? Vlaamse Patiëntenpeiling

We horen graag uw feedback over uw verblijf en de zorgverlening. Uw feedback helpt ons om het nog beter te doen.

Elke patiënt die in UZ Leuven opgenomen wordt, krijgt een uitnodiging om een korte vragenlijst in te vullen.

Lees meer over de tevredenheidsenquête
Laatste aanpassing: 24 februari 2021